Ministerul Apărării anunţă prelungirea perioadei de recrutare pentru posturile de soldaţi şi gradaţi profesionişti

Sursă foto: Facebook/ Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro

Ministerul Apărării a anunţat, marţi, că perioada de înscriere a candidaţilor pentru posturile de soldaţi şi gradaţi profesionişti se prelungeşte până în 8 martie. În această serie au fost puse la dispoziţie 5.093 de locuri.

Potrivit MApN, procesul de recrutare şi selecţie pentru posturi de soldaţi şi gradaţi profesionişti se desfăşoară după următorul calendar:

– înscrierea candidaţilor: 12 februarie – 8 martie;

– selecţia candidaţilor: 19 februarie – 15 martie;

– efectuarea examinării medicale în unităţile sanitare militare: 26 februarie – 22 martie;

– termen final de întocmire a dosarelor de candidat: 3 aprilie.

Pentru această serie au fost introduse în Planul de recrutare 5093 de locuri, în 41 de judeţe din ţară şi în municipiul Bucureşti.

Informaţii referitoare la oferta profesională, condiţii de recrutare, selecţie şi repartiţie pot fi obţinute direct de la unităţile militare pentru care candidaţii optează sau de la Biroul informare recrutare din localitatea de domiciliu.

MApN a prezentat însă condiţiile şi criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist în activitate:

a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin şase luni (la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare);

b) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;

c) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;

d) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

e) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;

f) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea la programul de instruire va renunţa la această calitate;

Citește mai mult AICI

Autor

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și:

Media PNL