Skip to content
Economie

Mirela Călugăreanu, şefa Fiscului, propusă să preia conducerea boardului CEC Bank, a şaptea bancă de pe piaţă

cugetliber.ro

Mirela Călugăreanu, preşedinte al Agen­ţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) din vara anului 2019, cu rang de se­cre­tar de stat, urmează să devină şi preşe­din­te al Consiliului de administraţie al CEC Bank, memorandumul care vizează această nu­mire fi­gurând printre proiectele care pu­teau fi in­clu­se pe agenda şedinţei Guvernului de ieri.

Func­ţia de preşedinte al boardului CEC Bank – in­sti­tuţie controlată de stat prin Ministerul Fi­nan­ţelor, a fost ocupată până acum de Tiberiu Mavrodin, fostul şeful Trezoreriei Statului.

Prin Decizia Primului-Ministru nr. 104/ 2019, doamna Mirela Călugăreanu a fost nu­mită în funcţia de preşedinte, cu rang de secre­tar de stat al Agenţiei Naţionale de Ad­mi­nistrare Fiscală. Având în vedere cadrul le­gal existent şi ţinând cont de calităţile pro­fe­sionale şi experienţa doamnei Mirela Călu­gă­reanu, precum şi capacitatea de a lua de­cizii importante şi cu un grad ridicat de com­ple­xitate, supunem aprobării exercitarea de către doamna Mirela Călugăreanu, preşe­din­te cu rang de secretar de stat al Agenţiei Naţio­nale de Administrare Fiscală, şi a cali­tăţii de pre­şedinte al Consiliului de adminis­tra­ţie al CEC Bank S.A.“, se men­ţio­nea­ză în me­mo­randumul Ministrului Finan­ţelor, Florin Cîţu, propus pentru aprobare în Guvern.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *