Skip to content
Economie

Nereguli grave la CFR. Ce a descoperit corpul de control al premierului. DOCUMENT integral

Inquam Photos / Ana-Maria Dumtiru
" "

Potrivit unei informări a Executivului, Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acţiune de verificare la Compania Naţională de Căi Ferate CFR – SA, care a vizat perioada 1 ianuarie 2017 – 31 iulie 2019, concluziile fiind transmise spre informare premierului Ludovic Orban.

DETALII AICI: Corpul de control al premierului a finalizat o acţiune de verificare la CFR SA

" "
" "

Documentul indică o serie de nereguli grave la compania care, printre altele, a ratat investiții masive din fonduri europene, ajungând la un grad de doar 0,04% din fondurile alocate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

În perioada 2017-2019, performanțele economice ale companiei au scăzut de la un profit contabil brut de 210.122.360 lei în anul 2017 la o pierdere contabilă brută estimată, aprobată în BVC de 32.788.000 lei în anul 2019. În aceeași perioadă se constată aprobarea cu o întârziere de 2-3 luni a BVC CFR SA față de data aprobării bugetului de stat, fapt care poate afecta activitatea curentă a CFR SA. De asemenea, după aprobarea prin hotărâri de Guvern a bugetelor de venituri și cheltuieli, acestea au suferit rectificări bugetare care nu au fost aprobate prin acte normative de același nivel, nerespectând prevederile art. 10 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

La data de 01.01.2017, CFR SA avea de încasat creanțe în sumă totală de 1.065.917.395,54 lei, din care: de la SNTFM CFR Marfă SA, suma de 598.189.955,60 lei, de la SNTFC CFR Călători SA suma de 241.742.039,50 lei și de la alți clienți, suma de 225.985.400,44 lei. Având în vedere faptul că CFR SA a încasat anual un procent de până la 50% din totalul creanțelor pe care le are de încasat de la clienții săi, valoarea totală a acestora a crescut de la suma de 1.065.917.395,54 lei, înregistrată la data de 01.01.2017, la suma de 1.462.566.808,34 lei, înregistrată la data de 30.06.2019, reprezentând o creștere a datoriilor cu 37,21%, în perioada 2017 – 30.06.2019.

La data de 30.06.2019, SNTFM CFR Marfă SA avea o datorie față de CFR SA în sumă de 1.011.384.391,60 lei, ceea ce reprezintă 69,15% din totalul creanțelor pe care CFR SA le avea de încasat. Astfel că, la sfârșitul anului 2011, pierderea contabilă cumulată înregistrată de CFR
SA a fost de 5.912.306.581,46 lei.

Totodată, potrivit informațiilor transmise de CFR SA, la data de 30.08.2019 se înregistrau 1.236 restricții de viteză permanentă cu o lungime totală de 1.335 km. Ca urmare a instituirii restricțiilor de viteză, a fost diminuată viteza medie tehnică cu care se poate circula pe infrastructura feroviară la 68,86 km/h, în comparație cu viteza proiectată a rețelei de 86,30 km/h. Cu titlu de exemplu, viteza medie tehnică pe distanța București Nord – Brașov este de 66,78 km/h, în timp ce viteza proiectată pe această distanță este de 122,54 km/h.

Prin urmare, potrivit concluziilor 20.1 și 20.2 din prezentul raport, CFR SA a efectuat întreținere, reparații și reînnoiri într-un procent scăzut, fapt ce a condus la apariția unui număr mare de restricții de viteză, puncte periculoase și închiderea unor linii, afectând astfel siguranța feroviară și implicit limitarea vitezei de circulație a trenurilor în raport cu viteza planificată.

Referitor la Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). CFR SA a încheiat în perioada 2014 – 2017, contracte de finanțare în vederea accesării fondurilor europene prin CEF, pentru 10 proiecte. Dintre acestea, 4 sunt proiecte de tip suport pentru implementarea mecanismului CEF. În cazul celorlalte 6 proiecte care vizau reabilitarea liniei de cale ferată sau realizarea/revizuirea de studii de fezabilitate, s-a constatat că nu au fost respectate termenele asumate în cadrul Anexei nr. I la contractele de finanțare (Grant Agreement) încheiate între CFR SA și The Innovation and Networks Executive Agency (INEA), în calitate de reprezentant al Comisiei Europene, fiind înregistrate întârzieri în declanșarea și derularea procedurilor de achiziție, în realizarea exproprierilor și în încheierea contractelor de supervizare și execuție a lucrărilor, după cum urmează:

Proiectul având ca obiect realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată Predeal – Brașov:
– având în vedere faptul că până la data de 01.10.2019 nu a fost încheiat contractul de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate Predeal – Brașov, iar termenul asumat în cadrul contractului de finanțare este de 15.05.2018, se constată faptul că implementarea proiectului înregistrează o întârziere de 16,5 luni – ținând cont că potrivit anunțului de participare durata contractului de realizare a studiului de fezabilitate Predeal – Brașov este de 23 luni, iar data finalizării proiectului conform contractului de finanțare este 30.04.2020, se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat

Proiectul având ca obiect realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța:

– anunțul de participare a fost publicat în data de 23.11.2018, cu o întârziere de cca. 9 luni, raportat la prevederile asumate în contractul de finanțare din 26.10.2017, respectiv data de 08.02.2018 – având în vedere faptul că, potrivit anunțului de participare nr. CN1006652/23.11.2018, durata contractului de realizare a studiului de fezabilitate din data de 17.09.2019 este de 18 luni, iar finalizarea proiectului a fost prevăzută la data de 31.12.2019 conform contractului de finanțare, se constată faptul că nu a fost posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat.

Reabilitarea liniei de cale ferata Brașov – Simeria pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiuni: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara

– CFR SA nu a realizat la timp documentațiile necesare promovării proiectului de hotărâre de Guvern privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, astfel că Hotărârea Guvernului nr. 518/20196 a fost adoptată la data de 24.07.2019, la aproape 3 ani față de termenul asumat în contractul de finanțare din data de 24.11.2015, respectiv data de 01.08.2016
– având în vedere că a fost încheiat cu întârziere contractul de execuție a lucrărilor (care are o durată de 48 luni potrivit anunțului de participare), se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect la termenul asumat în contractul de finanțare, respectiv data de 31.12.2020

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Sighișoara, secțiunea Apața – Cața

– având în vedere faptul că, până la data de 01.10.2019, nu a fost încheiat contractul de execuție a lucrărilor (care are o durată de 48 luni potrivit anunțului de participare), se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat în contractul de finanțare, respectiv data de 31.12.2020.

La data de 30.10.2019 se constată un nivel scăzut al contractării (0,61%) și al absorbției (0,04%) fondurilor alocate din CEF.

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov – Apața și 3. Cața- Sighișoara
În perioada 01.09.2016 – 06.12.2016, documentația de atribuire a contractului de lucrări al acestui obiectiv de investiții a fost verificată ex-ante de către Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), care a respins-o de 5 ori, ca urmare a modului deficitar de întocmire a documentaților de atribuire de către reprezentanții CFR SA.

Printre motivele respingerii documentației de atribuire de către ANAP, se regăsesc neîndeplinirea solicitărilor de modificare și/sau efectuarea de modificări/completări ale documentațiilor de atribuire retransmise, fără ca acestea să fi făcut obiectul observațiilor ANAP.

Ulterior respingerii de către ANAP a documentației de atribuire din data de 15.09.2016, aceasta a fost retransmisă spre publicare în data de 06.10.2016, cu întârziere, de către reprezentanții CFR SA în acest mod fiind încălcate prevederile art. 25 alin. (9) din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, în vigoare la acea dată.

Membrii comisiei de evaluare a procedurii de atribuire a contractului de lucrări nu au pus în aplicare recomandările observatorilor ANAP (prin validarea „cu observații” a Raportului procedurii din data de 05.07.2018, de directorul general ANAP) și contrar opiniei acestora, au considerat inacceptabilă oferta unui participant la procedură și au acceptat oferta altui participant fără a solicita clarificări suplimentare recomandate de ANAP, referitoare la îndeplinirea cerințelor de calificare

La nivelul CFR SA, la data de 11.11.2019, valoarea totală a proiectelor finanțate din fonduri europene aferente POST 2007-2013, POIM 2014-2020 și CEF 2014-2020 era de 29.152.175.105,82 lei, finanțarea nerambursabilă era de 17.559.308.697,32 lei, iar valoarea rambursată (absorbită) de 5.781.140.880,28 lei, rezultând astfel un procent total de absorbție de 32,92%, cu un procent total de corecție financiară de 17,07% aplicat la valoarea solicitată la rambursare

Din datele și informațiile prezentate de CFR SA a rezultat că indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții „Electrificarea liniei C.F. Doaga-Tecuci-Barboşi, inclusiv Dispecer pentru coordonarea activității de exploatare a Complexului Feroviar Galați” au fost aprobați în anul 1989, ulterior aceștia fiind actualizați prin Hotărârea Guvernului nr. 1483/200324, astfel la data de 31.07.2019, la 30 de ani de la aprobarea realizării obiectivului de investiții, stadiul fizic de execuție al acestuia era de 80%

La începutul anului 2017 se aflau în evidență, pe rețeaua CFR SA, un număr de 1.206 puncte periculoase, însumând o lungime de cca. 604 km. Până la data de 30.08.2019, ca urmare a lucrărilor executate, au fost scoase din evidență un număr de 74 puncte periculoase și au apărut alte 39 de puncte noi periculoase, astfel încât, la data de 30.08.2019 se înregistrează în evidențele Direcției Linii un număr de 1.171 puncte periculoase, însumând cca. 592 km.

Nu în ultimul rând, în raport se constată că declanșarea procedurii de selecție prin Ordin al Ministrului Transporturilor (OMT) din data de 16.12.2016 pentru poziția vacantă de administrator a fost realizată cu depășirea termenului de 45 de zile de la vacanța postului (04.12.2015) prevăzut la art. 644 alin. (1) din OUG nr. 109/20111 , cu modificările și completările ulterioare, în vigoare începând cu data de 04.06.2016.

Astfel, procedura de selecție pentru poziția vacantă de administrator la CFR SA, declanșată prin OMT, nu a fost finalizată până la data emiterii Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor (HAGA) din data de 15.11.2018, Ministerul Transporturilor depășind termenul legal cu 605 de zile, nerespectându-se prevederile art. 644 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora
„procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere şi directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare”.

Nerespectarea termenelor de declanșare, respectiv de finalizare a procedurii de selecție pentru poziția de administrator, reprezintă contravenții conform art. 644 alin. (4) și alin. (6) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, se mai menționează în raport.

Și procedura de selecție pentru toți membrii Consiliului de administrație (CA) ai CFR SA, declanșată prin HAGA din data de 15.11.2018, nu era finalizată până la data de 03.10.2019, CA – CFR SA depășind termenul legal cu 322 de zile față de prevederile art. 644 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Documentul integral poate fi citit AICI

" "

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *