Skip to content
Societate

Nereguli la Ministerul Turismului: Sume uriașe primite în plus de mai mulți angajați

Inquam Photos / Octav Ganea

Raportul de audit al Curţii de Conturi asupra Ministerului Turismului a scos la iveală mari nereguli în ceea ce priveşte salarizarea personalului, în unele cazuri chiar şi cu 27.000 de lei în plus.

”Ministerul Turismului nu a respectat prevederile legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru un număr de 10 persoane detaşate la Ministerul Turismului au fost acordate drepturi de natură salarială în sumă de 267 mii lei, peste nivelul salariului de bază stabilit aferent funcţiei pe care au fost detaşaţi, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Ministerul nu a urmărit recuperarea unor sume reprezentând:

– avansuri acordate salariaţilor entităţii ca indemnizaţii de deplasare, nejustificate, reflectate în contabilitate. Până la finalizarea misiunii de audit au fost înregistrate în contabilitate, în baza documentelor justificative, deconturile de cheltuieli pentru cea mai mare parte a sumei identificate;

– cheltuieli cu transportul aerian internaţional potrivit modalităţilor stabilite de Comisia Europeană, prezentate în invitaţiile de participare;

-sume achitate din creditele bugetare aprobate pentru anul 2018 în baza unor sentinţe civile definitive emise de instanţele de judecată.

În vederea punerii în aplicare a sentinţelor judecătoreşti Ministerul Turismului a procedat la achitarea obligaţiilor de plată stabilite în sarcina sa, în sumă de 1.136,1 mii lei.

Pentru suma de 323,8 mii lei, la nivelul instituţiei nu au fost întreprinse măsuri pentru analizarea cauzelor care au determinat stabilirea de către instanţele de judecată a unor obligaţii de plată în sarcina instituţiei, stabilirea eventualului prejudiciu creat, identificarea persoanelor responsabile de producerea acestuia şi, implicit, nu au fost dispuse măsuri de recuperare.

Nu au fost respectate nici prevederile legale privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, întrucât:

– nu au fost incluse informaţiile referitoare la rezultatele inventarierii sau la existenţa eventualelor plusuri;

– în listele de inventariere s-au consemnat doar soldurile faptice şi nu au fost semnate de Comisia de inventariere;

– nu au fost inventariate acţiunile deţinute de Ministerul Turismului, în numele statului român, pe baza documentelor care atestă deţinerea acestora;

– în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar nu au fost inventariate cecurile, biletele la ordin şi disponibilităţile în lei şi în valută prin confruntarea soldurilor din registrul de casă cu monetarul şi cu soldurile din contabilitate;

– nu au fost inventariate creanţele şi obligaţiile prin transmiterea extraselor de cont în vederea confirmării soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii;

– Registrul-inventar a fost completat necorespunzător.

Alte nereguli:

Ministerul Turismului a înregistrat eronat în evidenţa contabilă contravaloarea a 100 de calculatoare, inclusiv softurile sistemului de operare şi licenţele Microsoft Office.

De asemenea, Ministerul nu a efectuat scăderea din evidenţa contabilă şi patrimoniu a 19 autoturisme integral amortizate, disponibilizate în temeiul HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, şi transmise fără plată către autorităţi administrativ-teritoriale în baza unor procese-verbale de predareprimire.

În timpul misiunii de audit, entitatea auditată a procedat la evidenţierea contravalorii calculatoarelor în conturile contabile adecvate şi, totodată, a procedat la scăderea din evidenţa contabilă, la închiderea situaţiilor financiare ale trimestrului I al anului 2019, a celor 19 autoturisme disponibilizate, în sumă de 872,2 mii lei.

Ministerul nu a procedat la calcularea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a amortizării aferente perioadei mai-decembrie 2018, în sumă de 44 mii lei, pentru 100 de bucăţi de calculatoare achiziţionate în anul 2018, începând cu luna următoare recepţiei sau punerii în funcţiune, informează adevarul.ro.

 

1 comentariu la “Nereguli la Ministerul Turismului: Sume uriașe primite în plus de mai mulți angajați

  1. Nimicuri. Da, cat au costat salariile echipei Curtii de Conturi pe perioada auditului la Ministerul Turismului doar ca sa constate un patrimoniu neinregistrt de 15 ani? Doar sa faca copi=paste dupa rapoartele din anii precedenti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *