Skip to content
Societate

Nereguli la Transelectrica – Corpul de control al premierului a descoperit nereguli în contracte de zeci de milioane

nineoclock.ro

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acţiune de control la transportatorul naţional de energie electrică Transelectrica şi la Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart, o filială a Transelectrica, control ce a vizat perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2018.

Corpul de control a găsit nereguli privind respectarea regulilor de guvernanţă corporativă, dar a constatat şi că nu s-au respectat prevederile legale cu privire la atribuirea, încheierea şi derularea contractelor la nivelul Transelectrica şi nici la constituirea şi realizarea veniturilor.

Obiectivele acţiunii de control au constat în verificarea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea Transelectrica SA, precum şi a regulilor de guvernanţă corporativă în ceea ce priveşte desemnarea şi remunerarea forurilor decizionale ale Transelectrica SA (Consiliu de supraveghere, directorat).

De asemenea, a fost verificat modul în care s-au respectat prevederile legale cu privire la atribuirea, încheierea şi derularea contractelor la nivelul Transelectrica SA, la constituirea şi realizarea veniturilor, precum şi la angajarea şi efectuarea cheltuielilor la nivelul Transelectrica SA.

Totodată, acţiunea de control a avut în vedere verificarea modului de contractare şi derulare a contractului de finanţare nr. 08164/14.04.2008, încheiat între societatea Smart SA şi ING Bank, dar şi a altor aspecte considerate relevante de către echipa de control„, arată sinteza raportului.

Vezi aici sinteza integrală.

Corpul de control mai arată că societatea nu a finalizat nici până acum o majorare a capitalului social cu valoarea actualizată a terenurilor pentru care obţinuse certificate de atestare a dreptului de proprietate în mod succesiv, încă din anul 2000.

Transelectrica SA nu a finalizat, până la data controlului, demersurile pentru majorarea capitalului social cu valoarea actualizatăa terenurilor pentru care compania a obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate în mod succesiv, încă din anul 2000, cu nerespectarea Deciziei nr. 14/2011 a Curţii de conturi a României şi ale prevederilor art. 142 şi art. 143 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare„, arată raportul Corpului de control.

De asemenea, cu toate că prin Hotărârea Adunării generale a acţionarilor din 13 aprilie 2017 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de supraveghere, cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, respectiv prin selecţia candidaţilor efectuată la nivelul autorităţii tutelare, până la data de 15 mai 2020, respectiv după trei ani, selecţia nu a fost finalizată.

În perioada 2017–2018, AGA a amânat de 4 ori discutarea punctelor de pe ordinea de zi privind aprobarea profilului CS şi al candidaţilor CS. Având în considerare faptul că, potrivit prevederilor art. 3 lit. c) din Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, cu modificările şi completările ulterioare, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor CS a început la data hotărârii AGA, prin depăşirea termenului de 150 de zile prevăzut pentru finalizarea procedurii au fost încălcate dispoziţiile art. 644 alin. (3) din OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare”, se menţionează în raport.

Membrii AGA nu au aprobat declanşarea unei noi proceduri de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere şi nici a noilor profiluri al CS şi al candidaţilor la postul de membru al CS.

În contextul prezentat anterior, începând cu data de 30 mai 2017, până în prezent, printr-o succesiune de hotărâri ale AGA, membrii CS au fost numiţi pentru mandate provizorii de patru luni. Ulterior mandatele unora dintre aceştia au fost prelungite cu o perioadă de două luni„, relevă raportul.

Corpul de control a găsit nereguli şi în contractele încheiate de companie cu filialele sale.

„În cadrul derulării contractului nr. C243/2010, încheiat de Transelectrica şi Teletrans, având ca obiect asigurarea serviciilor de informatică şi telecomunicaţii, a fost proiectată şi dezvoltată o aplicaţie IT de arhivare şi de gestiune a documentelor, bazată pe tehnologia perioadei 2011-2012, care s-a finalizat la data de 30 aprilie 2014.

Transelectrica a cheltuit suma de 5.200.013,36 lei plus TVA, pentru o aplicaţie IT care nu a fost operaţionalizată nici după o perioadă mai mare de şapte ani de la recepţia primelor 4 etape ale proiectului (27.08.2012), întrucât la nivelul companiei nu au fost achiziţionate echipamentele hardware necesare„, se mai arată în raport.

De asemenea, în procedura de atribuire a contractului nr. C99/2016, încheiat între Transelectrica şi Smart, pentru „Modernizarea Staţiei 220/110 kV Dumbrava”, cu o valoare de 20,5 milioane lei plus TVA şi cu un grafic de execuţie de 36 de luni, au fost încălcate prevederile art.79 alin. (1) şi alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, forma în vigoare în perioada respectivă, întrucât ofertantul şi-a modificat conţinutul propunerii financiare prin clarificări transmise în afara perioadei stabilite de comisia de evaluare.

Raportul de control a fost transmis către prim-ministru (spre informare), Secretariatul General al Guvernului (spre analiză şi valorificare), Ministerul Finanţelor Publice (spre analiză şi valorificare), Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica (spre valorificare), Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport – ”Smart” (spre informare), Curtea de Conturi a României (spre informare).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *