Până pe 31 decembrie, toți profesorii au obligația să completeze declarația că nu fac meditații cu elevii de la clasă

Sursa foto: Malta today

Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, toți profesorii au obligația să completeze declarația că nu fac meditații cu elevii de la clasă, potrivit unui ordin publicat, vineri, 19 ianuarie, în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024, document prin care a fost aprobată procedura pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare.

Ordinul intră în vigoare de la 1 februarie 2024, arată EduPedu.

Ce înseamnă declarația de interese, potrivit procedurii

a) declarație de interese — documentul scris, redactat pe propria răspundere, prin depunerea căruia cadrul didactic de predare confirmă că asigură echitate și obiectivitate în activitatea de predare-învățare-evaluare și că nu desfășoară activități de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul școlar în curs;

b) meditații — activitățile de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat personalul didactic de predare;

c) responsabil pentru declarațiile de interese — persoana responsabilă cu asigurarea implementării la nivelul unității de învățământ a prevederilor prezentei proceduri privind declarațiile de interese.

Conform ordinului publicat în Monitorul Oficial, profesorii declară în scris, pe propria răspundere, că nu desfășoară activități de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa.

Art. 5. — „(1) Personalul didactic de predare declară în scris, pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru falsul în declarații, că nu desfășoară activități de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul școlar în curs.

(2) Declarația de interese cuprinde norma didactică și activitățile de predare la clasa/clasele la care personalul didactic de predare este încadrat în anul școlar în curs, conform modelului standard prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.

(3) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, personalului didactic de predare îi revine obligația să completeze declarația de interese.

(4) Personalul didactic de predare angajat ulterior datei de 31 decembrie completează și depune declarația de interese în termen de 5 zile de la angajare.

(5) Pentru declararea intereselor, datele se completează cu informațiile valabile la data completării declarației.

(6) Formularul privind declarația de interese este pus la dispoziția personalului didactic de predare, în format electronic, pe pagina de internet a unității de învățământ preuniversitar sau, la cerere, în format letric, de către responsabilul pentru declarațiile de interese.”

Citește mai mult AICI

Autor

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și: