Skip to content
Europa

Parlamentul European susține creșterea ponderii energiei din surse regenerabile la 45% până în 2030

Parlamentul European

Parlamentul European dorește ca energia din surse regenerabile să fie utilizată mult mai mult până în 2030, iar consumul de energie să fie redus considerabil.

Potrivit unui comunicat al instituției, eurodeputații au votat miercuri creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie al UE la 45% până în 2030, în cadrul revizuirii Directivei privind energia din surse regenerabile – obiectiv sprijinit și de Comisia Europeană în cadrul pachetului său „RepowerEU”.

Textul a fost adoptat cu 418 voturi pentru, 109 împotrivă și 111 abțineri.Legislația definește, de asemenea, obiective separate pentru sectoare precum transporturile, clădirile și încălzirea și răcirea centralizată. În sectorul transporturilor, utilizarea surselor regenerabile de energie ar trebui să conducă la o reducere cu 16% a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea unor ponderi mai mari de biocombustibili avansați și a unei cote mai ambițioase pentru combustibilii din surse regenerabile de origine nebiologică, cum ar fi hidrogenul.

Industria ar trebui să intensifice utilizarea surselor regenerabile de energie cu 1,9 puncte procentuale pe an, iar a rețelelor de termoficare cu 2,3 puncte procentuale.

Fiecare stat membru va trebui să dezvolte două proiecte transfrontaliere pentru extinderea energiei electrice verzi. Statele membre cu un consum anual de energie electrică de peste 100 TWh vor trebui să dezvolte un al treilea proiect de acest gen până în 2030.

Eurodeputații au adoptat, de asemenea, amendamente care solicită reducerea treptată a ponderii biomasei lemnoase primare considerată ca energie din surse regenerabile.

Economiile de energie

În cadrul unui vot separat, eurodeputații au sprijinit miercuri revizuirea Directivei privind eficiența energetică, legea care stabilește obiective de economisire a energiei atât în ceea ce privește consumul de energie primară, cât și consumul final de energie în UE.

Eurodeputații au majorat obiectivul UE de reducere a consumului final de energie și a consumului de energie primară, astfel încât statele membre să asigure în mod colectiv reducerea consumului final de energie cu cel puțin 40% până în 2030 și cu 42,5 % a consumului de energie primară în comparație cu previziunile pentru 2007. Aceasta corespunde unei cantități de 740 și, respectiv, 960 milioane de tone echivalent petrol pentru consumul final de energie primară. Statele membre ar trebui să stabilească contribuții naționale obligatorii pentru atingerea acestor obiective.

Obiectivele vor fi atinse prin măsuri la nivel local, regional, național și european, în diferite sectoare – de exemplu, administrație publică, clădiri, întreprinderi, centre de date.

Textul a fost adoptat cu 469 voturi pentru, 93 împotrivă și 82 abțineri.

Eurodeputații și președinția cehă a Consiliului Uniunii Europene vor începe acum negocieri cu privire la aceste dosare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *