Skip to content
Galați Știri locale

Peste 400 de blocuri din Galaţi riscă soarta blocului B8 din Mazepa

galatiorasulpericulos.blogspot.com

Apă Canal S.A. Galaţi a efectuat verificări la blocurile din municipiul Galaţi, în urma cărora s-au constatat deficienţe majore în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiilor interioare de canalizare la un număr de 130 asociaţii de proprietari, respectiv la 412 blocuri/scări. În cazul acestora, racordurile de preluare apă menajeră fie lipsesc (403 blocuri/scări), fie sunt rupte sau deteriorate (9 blocuri/scări), deversarea apelor uzate menajere făcându-se direct în subsolurile blocurilor şi pe radierul tunelelor tehnice aferente blocurilor sau domeniului public. „Aceste deficienţe conduc în primul rând la acumularea de ape uzate în subsolurile blocurilor şi ulterior în tunelele tehnice, ceea ce poate conduce la afectarea stabilităţii construcţiilor/blocurilor din zonă şi a tunelului tehnic, prin infiltraţiile de apă uzată produse în timp, conform monitoruldegalati.ro. Reamintim, în acest sens, situaţia similară constatată în anul 2018 la blocul B8 din Mazepa I. În al doilea rând, folosirea drept colector de canalizare a subsolurilor blocurilor şi a tunelului tehnic în care sunt pozate reţelele de utilităţi (dintre care cea mai importanta este reţeaua de alimentare cu apă potabilă), contravine normativelor tehnice şi igienico-sanitare în vigoare, generând un focar de infecţii ce poate pune în pericol sănătatea populaţiei”, se arată într-un comunicat al Apă Canal S.A. Galaţi.

Apă Canal S.A. Galați: „Asociaţiile de proprietari sunt direct răspunzătoare”

De asemenea, Apă Canal S.A. Galaţi menţionează faptul că societatea, în calitate de operator, nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a acestor instalaţii interioare, responsabilitatea revenind asociaţiilor de proprietari, invocând legislaţia în vigoare (Legea nr. 241/2006 şi Ordinul nr.88/2007 al ANRSC) în care se precizează că punctul de delimitare dintre instalaţiile aflate în exploatarea societăţii Apă Canal SA Galaţi şi cele aflate în întreţinerea proprietarilor, pentru canalizare, este căminul/punctul de racord la colectorul stradal. Aceleaşi acte normative prevăd ca instalaţiile interioare de canalizare, reprezintă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică. Apă Canal S.A. Galaţi nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a acestor instalaţii interioare. Potrivit legislaţiei în vigoare, activitatea de administrare, întreţinere şi reparaţii asupra proprietăţii comune dintr-un condominiu revine asociaţiei de proprietari.
Societatea Apă Canal S.A. Galaţi a adus la cunoştinţă Primăriei municipiului Galati situaţia blocurilor din municipiul Galaţi la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte şi a notificat asociaţiile de proprietari în cauză pentru a întreprinde de urgenţă măsurile necesare remedierii deficienţelor constatate, pentru preîntâmpinarea producerii unor evenimente deosebite, cu consecinţe grave asupra construcţiilor şi/sau domeniului public. ”Interventiile personalului societăţii noastre pentru curăţirea tunelelor tehnice rămân practic fără rezultat, atât timp cât în continuare, apa uzată menajeră curge direct în subsolurile blocurilor sau în tunele şi nu în colectorul de canalizare. Pentru apariţia unor evenimente deosebite în zonă, datorate nesoluţionării acestor probleme, Asociaţiile de proprietari sunt direct răspunzătoare”, se mai arată în comunicatul citat.

Situaţia de la blocul B8 din Mazepa încă bântuie societatea

Apă Canal S.A. Galaţi anunţă că va continua aceste verificări pe tot parcursul anului, pentru a preîntâmpinăm producerea unor tasări sau surpări, aşa cum a fost în cazul blocului B8 din Mazepa I. „Precizăm că vom continua această acţiune pe tot parcursul anului 2019. Vom verifica situaţia racordurilor de canalizare de la blocuri/scări (instalaţii interioare de canalizare), vom semnala problemele identificate şi vom urmări măsurile de remediere întreprinse de asociaţiile de proprietari, astfel încât să preîntâmpinăm producerea unor evenimente (tasări/surpări) cu consecinţe asupra construcţiilor (blocurilor) şi/sau asupra domeniului public, aşa cum a fost în cazul blocului B8 Mazepa I. De asemenea, menţionăm faptul că Apă Canal S.A. Galaţi poate veni în sprijinul asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de reparaţii la tubulatura de evacuare a apei menajere, pentru evacuarea mecanizată şi/sau manuală a sedimentelor şi apei menajere acumulate în subsolul blocurilor şi în secţiunea de tunel tehnic aferentă blocurilor – avem echipamente noi şi performante pentru vidanjare – precum şi igienizarea zonelor de intervenţie la finalizarea lucrărilor„, menţionează Apă Canal S.A. Galaţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *