Skip to content
" "
Politică

Populația României îmbătrânește: 112,1 vârstnici la fiecare 100 de tineri

alba24.ro

Procesul de îmbătrânire demografică în România s‐a accentuat în 2018 comparativ cu 2017, remarcându‐se o scădere uşoară a ponderii persoanelor tinere (0‐14 ani) şi în acelaşi timp o creştere (de 0,3 puncte procentuale) a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste). Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 109,2 (la 1 iulie 2017) la 112,1 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2018), au transmis luni dimineață oficialii Institutului Național de Statistică.

Statistica INS calculează două tipuri de populație: cea după domiciliu și cea  rezidentă.

Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ‐teritoriale. Altfel spus, populaţia după domiciliu reprezintă populaţia de jure care poate să includă şi emigranţii, conform Hotnews.ro.

Populaţia rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetăţenie română, străini şi fără cetăţenie,care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul României. Adică populaţia rezidentă reprezintă populaţia defacto care exclude emigranţii, dar include imigranţii. Populaţia rezidentă la o anumită dată a fostdeterminată conform metodologiei şi reglementărilor internaţionale în domeniu.

Există unele diferenţe de ordin metodologic între cele două tipuri de populație:

– populaţia după domiciliu include doar cetăţenii români, cea rezidentă include persoanele indiferent de cetăţenia lor care trăiesc pe teritoriul României la un moment dat;
–  populaţia după domiciliu nu include totalitatea imigranţilor în România, ci doar pe cei care au obţinut cetăţenia română;
–  populaţia după domiciliu include un număr de persoane care nu se afl ă fi zic pe teritoriul României, dar care îşi menţin domiciliul în România şi au reşedinţa obişnuită în altă ţară.
Alte date publicate luni de INS:
  • La 1 iulie 2018 populaţia după domiciliu a fost de 22 178 mii persoane, cu 0,1% mai mică faţă de 1 iulie 2017;
  • Populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 12507 mii persoane, în scădere uşoară faţă 1 iulie 2017 (0,04%). Populaţia feminină la 1 iulie 2018 a fost de 11347 mii persoane, în scădere cu 0,1% faţă de aceeaşi dată a anului precedent;
  • Cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 40‐44 ani (8,5%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 8,9%, iar la cele de sex feminin de 8,1%. Ponderea grupei de 0‐4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a grupei de 5‐9 ani (4,9%) şi a celei de
    10‐14 ani (5,1%);
  • Vârsta medie a populaţiei a fost de 41,4 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 iulie 2017. Vârsta mediană a fost de 41,4 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 iulie 2017.

" "
" "

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *