Skip to content
Prahova Știri locale

Prahova: Aproape jumătate dintre unităţile sanitare cu paturi care necesită autorizaţie de securitate la incendiu nu au acest document

Inquam Photos/Virgil Simonescu
" "

Aproape jumătate dintre unităţile sanitare cu paturi din judeţul Prahova care trebuie să deţină securitate la incendiu nu au îndeplinit condiţiile necesare pentru emiterea acestui document. În ultimul an, pompierii au aplicat zeci de amenzi şi sute de avertismente, potrivit news.ro.

În ultimele 12 luni, inspectorii de prevenire din cadrul unităţii noastre au desfăşurat un număr de 57 de controale, dintre care 18 au fost inopinate. Din cele 44 de obiective aflate în evidenţele noastre, 21 funcţionează fără deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, deşi este obligatorie deţinerea acestui document. Pe timpul desfăşurării acestor controale, pompierii militari au constatat o serie de deficienţe care au fost fie remediate pe loc, fie sancţionate şi luate măsuri de rezolvare a lor în cel mai scurt timp. Numărul total de deficienţe constatate a fost de 439, dintre care 128 au fost soluţionate pe timpul verificărilor”, informează, marţi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

" "
" "

Ca urmare a problemelor descoperite de inspectori pe timpul controalelor, în funcţie de gravitatea lor şi de principiul gradualităţii, s-au aplicat 42 de amenzi contravenţionale, în cuantum de 200.000 de lei, şi 397 de avertismente.

Pe lângă identificarea şi înlăturarea potenţialelor neconformităţi pe linia apărării împotriva incendiilor, pompierii au asigurat instruirea personalului angajat, astfel încât acesta să-şi însuşească şi să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi, la rândul lor, să le transmită utilizatorilor.

Printre deficienţele identificate din domeniul apărării împotriva incendiilor se numără nesolicitarea avizelor prevăzute de legea privind apărarea împotriva incendiilor; exploatarea instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii care generează suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor; folosirea mijloacelor de iluminat electric în locuri care prezintă pericol de incendiu sau explozie; lipsa planificării unor controale interne sau neexecutarea de controale interne periodice în scopul depistării şi cunoaşterii unor stări de pericol care pot favoriza producerea incendiilor; nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilităţii indicatoarelor de securitate la incendiu, precum şi neverificarea instalaţiilor de hidranţi exteriori/interiori etc.

Autorizaţia de securitate la incendiu certifică faptul că o construcţie respectă prevederile reglementărilor tehnice de proiectare şi conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei de securitate la incendiu. Autorizaţia trebuie solicitată după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi înainte de darea în funcţiune a clădirii.

Avizul/autorizaţia de securitate la incendiu trebuie obţinute atât pentru construcţii existente, atunci când se schimbă funcţiunile unui spaţiu şi/sau se execută lucrări de modificare, cât şi pentru construcţii noi. Pentru unităţile sanitare, această obligaţie a fost instituită începând cu anul 1992.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *