Skip to content
Politică

Programul de guvernare PNL, capitolul Educație: Conectarea școlilor la internet, creșe noi și burse pentru elevi

facebook

PNL promite, în programul de guvernare 2021-2024, la capitolul Educație, reforma carierei didactice: profesioniști în educație prin flexibilizarea formării inițiale, formarea continuă, politici meritocratice de salarizare, stimularea abordărilor transdisciplinare. Iată cum arată măsurile pe care le-au gândit liberalii pentru Educație:

– Profesionalizarea guvernanței sistemului de educație și a managementului instituțiilor de învățământ;
– Digitalizarea procesului educațional și interconectarea bazelor de date;
– Conectarea la internet a tuturor unităților de învățământ până la începutul anului școlar 2022-2023;
– Promovarea integrității și eticii în sistemul educațional prin realizarea unui Registru Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studiu.

Preșcolar

– Extinderea rețelei de creșe în sistemul public, astfel încât rata de cuprindere a copiilor cu vârste între 0-3 ani să crească până în anul 2025;
– Generalizarea treptată a cuprinderii copiilor de 5, 4 și 3 ani în învățământul preșcolar, până în anul 2025.

Preuniversitar

– Generalizarea programelor afterschool în unitățile de învățământ de stat și creșterea calității serviciilor oferite de acestea;
– Generalizarea etapizată a programului de asigurare a unei mese calde în școli pentru toți copiii din medii defavorizate;
– Aplicarea unui sistem unitar la nivel național de acordare a burselor pentru elevi fără discriminare în funcție de resursele bugetare ale comunităților locale;
– Oferirea serviciilor de consiliere și orientare (inclusiv logopedie) pentru toți elevii – un consilier școlar la fiecare 400 de copii/elevi;
– Revizuirea arhitecturii curriculare prin centrarea conținuturilor pe profilul celui care învață, pe competențele cheie și pe maximizarea potențialului fiecărui copil;
– Dezvoltarea platformei E-portofoliu care va gestiona portofoliile educaționale digitale ale elevilor;
– Dezvoltarea programelor de educație profesională în regim dual la nivel secundar și terțiar până la 30% din totalul programelor de educație profesională.

Universitar

– Consolidarea autonomiei universitare în sensul flexibilizării utilizării finanțării de
bază și veniturilor proprii;
– Creșterea competitivității în plan internațional, prin încurajarea creării de consorții universitare performante;
– Asigurarea sprijinului financiar pentru studenți prin stabilirea unui cuantum minim al burselor studențești;
– Dezvoltarea cercetării în universități prin finanțarea universităților publice în regim competitiv, cu scopul de a dezvolta resursele umane specializate în cercetare și infrastructurile de cercetare necesare;
– Evaluarea și reforma școlilor doctorale, inclusiv prin evaluarea calității procesului educațional din cadrul acestui parcurs academic;
– Stimularea cooperării public – privat ca motor al inovării, prin creșterea eficienței instrumentelor de finanțare și valorificarea economică a rezultatelor cercetării.

Tineret 

– Dezvoltarea infrastructurii fizice, a resurselor umane și a standardelor pentru activitățile derulate în cadrul rețelelor fizice: centre de tineret, centre de agrement,
– Case de Cultură ale Studenților – 370 mil. Euro;
– Susținerea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin acordarea de facilități fiscale tinerilor pentru demararea propriei afaceri;
– Acordarea de facilități pentru agenții economici care angajează tineri din medii defavorizate.

Sport

– Programul Național „Educație prin sport” pentru creșterea numărului de practicanți și pentru promovarea rolului educativ și social al sportului în rândul populației, la un nivel de 80.000 de practicanți pe an;
– Promovarea unor programe la nivel național pentru creșterea bazei de selecție pentru sportul de performanță și a numărului sportivilor legitimați;
– Dezvoltarea infrastructurii sportive printr-un plan de investiții integrat, prin
colaborarea autorităților publice centrale, a celor locale și a sectorului privat;
– Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea echipamentelor și a tehnologiilor asistive pentru practicarea activității fizice și a sportului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *