Skip to content
Puterea Știrilor Video

PSD a depus amendamentele care vor reglementa prețurile la energie. Daniel Zamfir: „Vom avea 2 ani de zile de piață stabilă”

captura puterea stirilor

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, în exclusivitate la Puterea Știrilor, că amendamentele depuse marți de PSD care reglementează preţurile la energie vor fi adoptate miercuri și se se vor aplica până în martie 2025. „Vom avea 2 ani de zile de piață stabilă a energiei electrice”, a anunțat social-democratul.

De la bun început, vreau să vă spun că aceste amendamente care vor fi adoptate mâine (n.r – miercuri) în plenul Camerei Deputaților privesc reglementarea prețului la energie. Cred că v-ați plictisit vorbind de un an de zile despre reglementarea prețurilor la energie care va opri specula și inflația, iar populația și economia românească vor fi protejate.

Era nevoie de această reglementare pentru că, după cum bine știți, după acea liberalizare haotică și fără logică, pe care a decis-o aduci guvernul de dreapta, prețurile energiei au luat-o razna. Inflația, cum ați constatat cu toții, a ajuns unde a ajuns, și era nevoie – bineînțeles de această reglementare – ca singura măsură care poate să îndeplinească acele obiective despre care v-am vorbi anterior (…) Toate aceste prețuri stabilite de amendamente se vor aplica până în martie 2025, deci vom avea 2 ani de zile de piață stabilă a energiei electrice, timp în care trebuie să punem la punct anumite lucruri în această materie ”, a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir, la Puterea Știrilor.

„Aceste amendamente pe care noi le-am propus bineînțeles că sunt convenite cu colegii de la PNL. Am reușit să îi convingem pe colegii de la PNL că doar reglementarea poate să stabilizeze prețul energiei și să protejeze, atât populația, cât și economia, de creșterea galopantă a prețurilor. Nu mai există în acest moment niciun impediment ca OUG să treacă mâine în plenul Camerei Deputaților”, a mai precizat social-democratul.

Amendamentele susţinute de PSD privind reglementarea pieţei de energiei prevăd următoarele:
„La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:
a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv; maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către următoarele categorii de  clienţi: 
1. clienţii casnici al căror consum lunar este cuprins între 0-100 KWh inclusiv 
2. clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere. Preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate. 
3. clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere. Preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate.;.
La articolul I punctul 1, literele b) şi c) ale alineatului (1) al articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depăşeşte 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între  100,01 şi 255 kWh; Consumul de energie electrică  cuprins între 255 şi 300  KWh/lună se facturează la preţul maxim de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus iar în cazul în care consumul depăşeşte 300 KWh/ lună întreg consumul se facturează la preţul maxim de 1,3 lei/kWh; ;
c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul maxim de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentatului legal pentru următoarele categorii de consumatori:
1. întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;
2. operatorii/operatorii regionali definiţi la art.2 lit.g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art.1 alin.(2) lit.a), b), b1), c) şi h) din Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Metrorex S.A.;
3. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;
4. Autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome şi toate entităţile publice şi private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.
5. La articolul I punctul 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit.d), precum şi pentru cele aparţinând cultelor  recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată. Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează la preţul maxim de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus;”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *