Skip to content
Republica Moldova

R. Moldova: Datoria externă atinge 62% din PIB

unsplash.com

Datoria externă brută a Republicii Moldova, la data de 31 decembrie 2019, a constituit 7 416,08 milioane de dolari, fiind în creştere cu 1,3%, faţă de sfârşitul anului 2018. Raportată la Produsul Intern Brut, datoria constituie 62%, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naţionale a Moldovei.

Structura datoriei externe brute pe sectoare instituţionale relevă că cea mai mare parte a acesteia a revenit societăţilor nefinanciare – 40,4% din total (+0,3 puncte procentuale, comparativ cu anul 2018). Acestea au fost urmate de creditarea intragrup în cadrul investiţiilor directe cu o pondere de 25,7% din total (+0,5 puncte procentuale), administraţia publică cu ponderea de 23,2% (în scădere cu 0,1 puncte procentuale) etc.

Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 25,9% din totalul datoriei externe, însumând 1 919,15 milioane de dolari. Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 5 496,93 milioane de dolari.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (71,1%), care a constituit 5 269,57 milioane de dolari la 31 decembrie 2019. Datoria externă pe termen scurt a constituit 2 146,51 milioane de dolari la 31 decembrie 2019.

În anul 2019, în structura pe valute a datoriei externe, atât publice şi public garantate, cât şi private negarantate, au prevalat angajamentele în euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *