Skip to content
Societate

Raport Comisia Europeană: 84% din apele de scăldat din România au o calitate excelentă

youtube.com

Aproape 85% din zonele europene pentru scăldat îndeplineau în 2021 cele mai stricte standarde ale Uniunii Europene în materie de calitate a apei, iar în România 84% au fost clasificate drept ”excelente”, arată o evaluare elaborată de Agenţia Europeană de Mediu (AEM) în cooperare cu Comisia Europeană.

”Raportul anual privind apa pentru scăldat publicat vineri, 3 iunie, arată că, în 2021, aproape 85% din zonele europene pentru scăldat îndeplineau cele mai stricte standarde ale Uniunii Europene în materie de calitate a apei. Evaluarea oferă o imagine de ansamblu asupra zonelor pentru scăldat cu cea mai bună calitate a apei din întreaga Europă, de care înotătorii pot profita în această vară. Evaluarea, elaborată de Agenţia Europeană de Mediu (AEM) în cooperare cu Comisia Europeană, se bazează pe monitorizarea a 21.859 de zone pentru scăldat din întreaga Europă”, arată CE, potrivit News.ro.

Monitorizarea a fost efectuată în 2021 în statele membre ale UE, în Albania şi în Elveţia.

În România, 84% din apele de scăldat sunt considerate excelente, iar pe ultimul loc se află Polonia, cu un procent de 44,5% ape bune de scăldat. Pe prima poziţie se află Austria (97,7%), urmată de Malta (96,6%) şi Grecia (95,8%).

”Acest raport aduce veşti foarte bune celor care fac rezervări pentru vacanţa de vară pe deplin meritată în zonele de scăldat pitoreşti din Europa. Indiferent dacă destinaţia aleasă este o plajă din Grecia, un lac din Ungaria sau un râu din Franţa, putem fi siguri că marea majoritate a apelor pentru scăldat au o calitate excelentă. Acest lucru este benefic pentru mediu, pentru sănătatea noastră şi pentru industria turismului din Europa, care se redresează în urma pandemiei. Ne angajăm să menţinem aceste standarde şi să aducem noi îmbunătăţiri pe calea către atingerea obiectivului nostru de reducere la zero a poluării”, spune Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit.

Raportul arată că, în general, calitatea apelor costiere, care reprezintă până la două treimi din totalul zonelor pentru scăldat, este mai bună decât calitatea apelor interioare. În 2021, 88% din apele costiere pentru scăldat din UE au fost clasificate ca având o calitate excelentă, în comparaţie cu 78,2% din apele interioare pentru scăldat.

”Rezultatele din acest an demonstrează că acţiunile puse în aplicare timp de peste 40 de ani de UE în scopul de a îmbunătăţi calitatea apei pentru scăldat în întreaga Europă au adus beneficii atât sănătăţii noastre, cât şi mediului. Planul de acţiune al UE privind reducerea la zero a poluării şi examinarea Directivei UE privind apa pentru scăldat vor consolida şi mai mult angajamentul nostru de a preveni şi de a reduce poluarea în următoarele decenii”, spune Hans Bruyninckx, directorul executiv al AEM.

Din 2006, anul în care a fost adoptă Directiva privind apa pentru scăldat, ponderea zonelor încadrate în categoria „calitate excelentă” a crescut şi s-a stabilizat în ultimii ani la aproximativ 88% pentru apele costiere şi la 78% pentru apele interioare.

Raportul constată că, în 2021, s-au respectat standardele minime de calitate a apei în 95,2% din zone. În Austria, Malta, Croaţia, Grecia, Cipru, Danemarca şi Germania, cel puţin 90% din apele pentru scăldat se încadrează în categoria „calitate excelentă”.

Ponderea zonelor de calitate nesatisfăcătoare a scăzut începând din 2013. În 2021, apele pentru scăldat de calitate nesatisfăcătoare reprezentau 1,5% din totalul zonelor din UE, în comparaţie cu 2% în 2013. Calitatea nesatisfăcătoare este adesea rezultatul poluării pe termen scurt. Raportul subliniază faptul că o mai bună evaluare a surselor de poluare şi punerea în aplicare a unor măsuri de gestionare integrată a resurselor de apă pot contribui la îmbunătăţirea calităţii apei.

Calitatea apei pentru scăldat din Europa s-a îmbunătăţit în mod considerabil în ultimele decenii datorită monitorizării şi gestionării sistematice introduse în temeiul Directivei UE privind apa pentru scăldat şi al altor acte legislative ale UE din domeniul mediului, printre care se numără Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale.

Legislaţia UE privind apa pentru scăldat defineşte condiţiile în care calitatea acesteia poate fi clasificată ca fiind „excelentă”, „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”, în funcţie de nivelurile de bacterii fecale detectate. În cazul în care când calitatea apei este clasificată ca fiind „nesatisfăcătoare”, statele membre ale UE trebuie să ia anumite măsuri, cum ar fi interzicerea scăldatului sau formularea recomandării de a nu intra în apă, informarea publicului şi implementarea unor acţiuni corective adecvate.

Datorită acestor norme s-a redus drastic volumul apelor uzate municipale şi industriale netratate sau parţial tratate care ajung în apa pentru scăldat. Prin urmare, se poate înota în multe zone cu apă de suprafaţă situate în oraşe, care în trecut erau foarte poluate.

În prezent, Comisia Europeană examinează Directiva privind apa pentru scăldat. Obiectivul examinării este de a stabili dacă normele actuale mai corespund scopului de a proteja sănătatea publică şi de a spori calitatea apei sau dacă este necesar să se aducă îmbunătăţiri cadrului existent, în special prin luarea în considerare a unor noi parametri.

Toate statele membre ale UE, precum şi Albania şi Elveţia îşi monitorizează zonele de scăldat în conformitate cu dispoziţiile Directivei UE privind apa pentru scăldat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *