Skip to content
Societate

Raportul controlului făcut de Ministerul Transporturilor la Spitalul Witting: S-au constatat nereguli privind un contract de achiziţionare de echipamente de protecţie

facebook spital witting
" "

Echipa de control de la Ministerul Transporturilor care a făcut verificări la Spitalul CF Witting a constatat nereguli la încheierea şi derularea unui contract privind achiziţionarea de echipamente de protecţie, unitatea medicală primind măşti FFP 2 neconforme. Astfel, membrii comisiei de evaluare au declarat câştigător un ofertant fără ca acesta să îndeplinească toate condiţiile, se arată în sinteza raportului de control. „Având în vedere indiciile constatate privind săvârşirea unor posibile infracţiuni (…) propunem sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la indiciile constatate”, scrie în document. În 26 martie, la Spitalul CF Witting şi la sediul unei firme, au avut loc percheziţii într-un dosar vizând achiziţia de echipamente de protecţie anti-COVID, potrivit news.ro.

Potrivit Ministerului Transporturilor, echipa din cadrul ministerului care a făcut controlul la Spitaluil Witting a verificat, prin sondaj, un contract de furnizare din 21 septembrie 2020, încheiat de spital cu un furnizor.

" "
" "

Procedura aleasă a fost „negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ”, pentru achiziţionarea echipamentelor necesare, până la „iniţierea şi finalizarea unei proceduri de achiziţie, respectiv licitaţie deschisă sau procedură simplificată„. Valoarea totală a achiziţiei pentru contractul de furnizare şi a actului adiţional aferent este de 1.158.679,20 lei.

Durata contractului a fost stabilită iniţial până la 31 decembrie 2020, ulterior fiind prelungită până în 30 aprilie 2021, printr-un alt act adiţional.

„Menţionăm că nu au fost puse la dispoziţia echipei de control documente din care să rezulte modul în care au fost stabilite cantităţile necesare de echipamente medicale/dispozitive, în baza cărora au fost încheiate contractele cu furnizorii de materiale medicale. Totodată precizăm faptul că actul adiţional şi anexa acestuia nu conţin viza pentru control financiar preventiv şi nici semnătura persoanei împuternicite cu această atribuţie”, se arată în sinteza raportului întocmit în urma controlului.

Sursa citată precizează că, după ce s-a constatat lipsa vizei CFP de pe actul adiţional nr.1/31.12.2020 şi de pe anexa ataşată actului, ulterior, echipei de control i-a fost pus la dispoziţie actul adiţional menţionat cu viza CFP nr.357/03.03.2021.

„Apreciem că controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate, în conformitate cu prevederile art.3 din Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. În atare situaţie, deficienţa constatată s-a menţinut, întrucât s-au încălcat prevederile Ordinul nr. 923/2014”, arată reprezentanţii Ministerului Transporturilor.

Referitor la încheierea şi derularea contractului, s-a constatat că pentru furnizor era prevăzută obligaţia de a furniza produsele înlăuntrul graficului de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract. Din oferta tehnică pusă la dispoziţia echipei de control nu se regăseşte graficul de livrare.

În contract se prevede că spitalul are dreptul de a inspecta sau testa produsele, pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract, iar în cazul în care acestea nu corespund, are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, să înlocuiască produsele pe cheltuiala sa în termen de maxim 48 ore sau de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

De asemenea, se prevede că ambalarea va respecta strict cerinţele, fiind însă constatat că modul în care echipamentele au fost ambalate, marcate, precum şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor nu corespund cu detaliile precizate în Fişa tehnică a produsului.

Totodată, s-a constatat că furnizorul nu a deţinut şi nu deţinea la momentul controlului aviz de funcţionare pentru importul şi distribuţia de dispozitive medicale.

Conform sursei citate, furnizorul a livrat spitalului 110 măşti neconforme, motiv pentru care în 3 februarie a fost încheiat, în faţa Comisiei de recepţie, un proces-verbal de predare-primire, între Serviciul Administrativ şi furnizor, pentru predarea a 110 măşti FFP2 neconforme. În 5 februarie, a fost încheiat un nou proces-verbal de predare-primire, având ca obiect predarea a 110 măşti conforme FFP2, în faţa aceleiaşi Comisii de recepţie.

„Din verificările realizate de echipa de control la magazia centrală a Spitalului s-a constatat faptul că Fişa de date şi Certificatul pentru măşti pentru filtrare pe jumătate de faţă CARE 002 nu corespund cu ceea ce s-a regăsit faptic, întrucât produsele trebuiau să fie potrivit descrierii din Fişă în cantitate de 100 bucaţi/cutie, ambalate câte 5 bucăţi într-un sac de polipropilenă. În fapt, echipa de control a constatat faptul că acestea erau ambalate individual în sac de polipropilenă, iar cutia conţinea 50 de bucăţi. Faţă de aspectele mai sus menţionate apreciem că membrii comisiei de evaluare, care şi-au însuşit prin semnătură, Raportul procedurii au declarat câştigător un ofertant fără ca acesta să îndeplinească toate condiţiile stabilite prin Fişa de Date şi Caietul de sarcini”, scrie în sinteza raportului de control.

Potrivit documentului, spitalul a arătat că a ales cea mai rapidă cale pentru a achiziţiona echipamentele necesare, până la „iniţierea şi finalizarea unei proceduri de achiziţie, respectiv licitaţie deschisă sau procedură simplificată”, dar, de fapt, spitalul „nu a declanşat nicio procedură concurenţială”.

„Având în vedere indiciile constatate privind săvârşirea unor posibile infracţiuni şi ţinând cont de prevederile art.267 al Codului Penal, care stipulează obligativitatea organelor de control de a sesiza organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, propunem sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la indiciile constatate”, mai scrie în sinteza raportului de control.

Două percheziţii au avut loc, în 26 martie, în Bucureşti, la Spitalul CF Witting şi la sediul unei firme, într-un dosar vizând achiziţia de echipamente de protecţie anti-COVID. Surse apropiate anchetei precizau că nu au fost respectate procedurile de achiziţie a materialelor de protecţie anti-COVID. În urma acestor percheziţii au fost ridicate documente.

Percheziţiile domiciliare s-au desfăşurat într-un dosar în care se cercetează săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, în achiziţiile publice privind echipamente de protecţie COVID 19, şi care se află în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *