Skip to content
Politică

Rectificare bugetară ȘOC: Vezi care ministere se bucură și care suferă

" "

Guvernul va tăia bugetele de la patru ministere la rectificarea bugetară programată, urmând să fie luaţi bani de la Transporturi, de pildă, şi daţi la ministerele Muncii, Sănătăţii sau Afacerilor Interne.

Bugetele celor două camere ale Parlamentului vor fi tăiate de Guvern, la prima rectificare din acest an, cu 6,4 milioane lei, în cazul Senatului, și cu 1,5 milioane lei, la Camera Deputaților,  potrivit profit.ro.

" "
" "

În schimb, Serviciul Român de Informații va primi suplimentar 37,7 milioane de lei din bugetul de stat, Serviciul de Informații Externe va primi 2,8 milioane de lei, Serviciul de Protecție și Pază va beneficia de încă 9 milioane de lei, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale va primi 3,6 milioane de lei.

Serviciile de informații au beneficiat de suplimentări de bugete și în anii trecuți, guvernanții argumentând de fiecare dată că acest lucru este necesar „pentru siguranța românilor”.

Cine mai primeşte bani:

Ministerul Finanțelor Publice va primi 613,6 milioane lei.

Ministerul Afacerilor Interne va lua în plus 367,9 milioane lei din care 182 milioane lei pentru cheltuieli de personal aferente organizării alegerilor parlamentare.

Ministerul Sănătății: +297,6 milioane lei per sold pentru: asigurarea sumelor necesare plății salariilor majorate conform OUG nr. 20/2016 pentru personalul medico-sanitar, fonduri pentru lucrări de reabilitare la maternități, investiții la serviciile de ambulanță și UPU/CPU, finanțare cabinete de planning familial, medicină sportivă, dotare medicamente și materiale sanitare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de învățământ, asigurarea contribuției de asigurări de sănătate pentru pensionarii cu pensii mai mici de 872 lei, scrie evz.ro.

Ministerul Educației: +265 milioane de lei, per sold din care: 417,8 milioane lei, pentru plata diferențelor salariale prevăzute de Legea nr.85/2016 pentru personalul didactic din învățământul universitar şi sume pentru plata majorărilor salariale aprobate prin OUG nr.20/2016; conform Legii nr.85/2016 personalul didactic care nu a obținut hotărâri judecătorești pentru plata diferențelor salariale pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011 beneficiază de aceste drepturi începând cu 2016.

Autoritatea Electorală Permanentă: +55,0 milioane lei din care: 49,8 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare rambursării cheltuielilor cu campania electorală aferentă alegerilor locale efectuate de partidele politice.

Serviciul Român de Informații: +37,7 milioane lei în principal pentru programe majore de achiziții derulate de Serviciul Român de Informații.

Ministerul Afacerilor Externe: +35,1 milioane lei în principal pentru asistență pentru dezvoltare (Facilitatea Turcia) – 18 milioane lei și cheltuieli de personal.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +25,0 milioane lei, în principal pentru programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale.

Sumele reduse din economiile ministerelor sunt, în principal, următoarele:

Ministerul Transporturilor: -383 milioane de lei în principal la proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. De asemenea au fost redistribuite sume pentru decontarea facilităților și gratuităților de transport de care beneficiază anumite categorii sociale (100 milioane de lei), pentru proiectele de investiții finanțate din fonduri externe rambursabile (46,7 milioane de lei) precum și pentru întreținerea infrastructurii rutiere.

Ministerul Culturii: -194 milioane de lei în principal la proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: -168,4 milioane de lei în principal la proiectele de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: -130,8 milioane lei reprezentând sume reținute conform art.21 din Legea finanțelor publice nr.500/2002, în proporție de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituții în primul semestrul al anului.

Ministerul Finanțelor Publice: -47,9 milioane lei reprezentând în principal sume reținute conform art.21 din Legea finanţelor publice nr.500/2002, în proporţie de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituții în primul semestrul al anului.

Cheltuieli majorate cu pensiile şi salariile

Ministerul Finanţelor precizează că în proiectul de buget rectificat au fost incluse circa 2,3 miliarde lei pentru aplicarea măsurilor legislative adoptate de Parlament. Este vorba despre:

– Legea nr.293/2015 prin care se majorează salariilor personalului din autoritățile publice la nivelul serviciilor parlamentare.

– Legea nr.342/22 dec2015, Legea nr.293/2015, Legea nr.66/2016, Legea nr.83/2015, Legea nr.130/2015, Legea nr.216/2015, Legea nr.69/2015, Legea nr.7/2016 – Prin aceste acte normative s-au aprobat suplimentări ale cheltuielilor cu asistența socială generate de:

– creșterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocației de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG);
– majorarea indemnizației acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, și majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap;
– majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție;
pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcționari publici parlamentari, auditori ai Curții de Conturi.
– Legea nr.223/2015 privind pensiile militare.
– Legea nr.85/2016 prin care personalul didactic beneficiază de plata diferențelor salariale pentru octombrie 2008 – 13 mai 2011 fără a fi obținut aceste drepturi prin hotărâri judecătorești. Impact bugetar: 888,5 milioane de lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *