Skip to content
București Știri locale

Restricţiile anti-COVID din Bucureşti, prelungite cu două spătămâni

Inquam Photos/Alexandru Busca

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit duminică şi a decis, ca începând de luni ora 00.00, să fie prelungite restricţiile în Bucureşti pentru o perioadă de 14 zile. Astfel, vor merge fizic la ore preşcolarii, elevii din ciclul primar şi cei din clasele terminale.

Activitatea în interior a restaurantelor, barurilor, cafenelelor, discotecilor, cluburilor şi a altor localuri, dar şi a unităţilor de spectacole şi a sălilor de jocuri este interzisă. Poate continua activitatea teraselor, însă este interzisă organizarea spectacolelor şi a altor manifestări în aer liber.

De asemenea, purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise, conform hotărârii CMBSU.

„Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, a constatat că la nivelul Municipiului Bucureşti rata de incidenţă cumulată calculată la 14 zile, în data de 21.03.2021 este de 5,33/1000 locuitori fapt pentru care, începând cu data de 22.03.2021, ora 00:00 au fost dispuse următoarele măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia:

1. În unităţile de învăţământ participarea la ore se desfăşoară astfel:

A. Cu prezenţă fizică pentru:

– toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul primar,

– elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a şi elevii din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculaţi în respectivele clase terminale;

Este permisă organizarea cu prezenţa fizică în unităţile de învăţământ a următoarelor activităţi:

simulările examenelor naţionale şi a examenelor pentru anii terminali;

evaluările naţionale; orele remediale pentru toate clasele.

B. Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

2. Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi în interiorul altor spaţii publice închise care au acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin doi pereţi, indiferent de faptul că sunt construcţii cu caracter temporar sau permanent;

3. Se interzice activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, cu excepţia deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unităţi;

4. Este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum şi în spaţiile publice dacă au un tavan şi un singur perete cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

5. Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

6. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

7. Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia desfăşurării activităţii de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri şi loz, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;

8. Este interzisă organizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in;

9. Este interzisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale;

10. Este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice

Menţionăm că, regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.

În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivelul Municipiului Bucureşti se va putea institui orice altă măsură de siguranţă cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu respectarea normelor legale în vigoare.

Totodată, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, luând în considerare:

– dispoziţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările şi completările ulterioare;

– dispoziţiile art. 3 alin.2, coroborat cu art. 5 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV – 2, cu modificările şi completările ulterioare;

adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 5450/18.03.2021, înregistrată la Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti sub nr. 7252/21.03.2021 prin care se înaintează solicitarea Grădiniţei speciale pentru Hipoacuzici nr.65 de suspendare a activităţilor ce presupun prezenţa fizică în unitatea de învăţământ, justificată de motive de infrastructură, avizată de către DSP Bucureşti şi ISMB a hotărât ca începând cu data de 22.03.2021 să se suspende activitatea didactică ce presupune prezenţa fizică, la nivelul unităţii de învăţământ Grădiniţa specială pentru Hipoacuzici nr.65 situată în Bucureşti, strada Nicolae Caramfil nr.24, sector 1. Perioada de suspendare va dura până când grădiniţa va obţine Autorizaţia de funcţionare pentru spaţiul identificat pentru relocare.

Pe perioada suspendării, procesul de învăţământ la această unitate se va desfăşura în sistem online. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti va asigura aducerea la cunoştinţă a hotărârii adoptate, directorul unităţii de învăţământ menţionate va asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate”, arată decizia CMBSU de duminică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *