Skip to content
Societate

Românii au citit mai puțin în pandemie: Numărul cărților împrumutate de la biblioteci a scăzut cu aproape 17 milioane în 2021 față de 2019

culture.ec.europa.eu

Bibliotecile au eliberat anul trecut 16,3 milioane volume, cu 4,2 milioane mai puţin faţă de anul 2020 şi în scădere cu 16,9 milioane volume comparativ cu 2019, arată datele Institutului Naţional de Statistică, publicate joi.

Conform statisticii, numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice a însumat 11,4 milioane persoane, cu 3,5 milioane persoane mai mult faţă de anul 2020, dar cu 6,8 milioane persoane mai puţin faţă de anul 2019.

Totodată, instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte au susţinut în ţară 14.500 reprezentaţii, urmărite de 1,9 milioane spectatori, cu 4.500 reprezentaţii şi cu 400.000 de spectatori mai mult faţă de anul 2020, dar cu 11.900 reprezentaţii şi cu 6,2 milioane spectatori mai puţin faţă de 2019.

În anul 2021, activitatea unităţilor cultural artistice a fost influenţată de evoluţia pandemiei COVID-19 şi de continuarea stării de alertă instituită din luna mai 2020.

Datele statistice relevă faptul că unităţile cultural-artistice şi-au desfăşurat activitatea în condiţii restrânse, prin aplicarea măsurilor de distanţare socială impuse de autorităţi pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, ceea ce a condus la limitarea capacităţii totale a acestora, situaţie reflectată în indicatorii statistici prezentaţi, scrie agerpres.ro.

Pe de altă parte, reţeaua bibliotecilor care au funcţionat în anul 2021 a fost formată dintr-un număr de 8.458 biblioteci (unităţi administrative), mai puţin cu 371 unităţi faţă de anul 2020. Bibliotecile au pus la dispoziţia publicului, în anul 2021, circa 156 milioane volume, cu 2 milioane mai puţine faţă de anul 2020.

În mediul urban au funcţionat 3.262 biblioteci, cu 112 mai puţine faţă de anul 2020, cu un fond de carte de 121 milioane volume (trei sferturi din fondul naţional de carte disponibil în biblioteci), iar în mediul rural, deşi numărul bibliotecilor a fost considerabil mai mare decât cel din mediul urban (5.196 biblioteci), fondul de carte a fost mult mai mic, de 34 milioane volume.

Potrivit INS, numărul utilizatorilor activi a fost de 2,1 milioane persoane în anul 2021, cu 377.000 utilizatori activi mai puţini faţă de anul 2020. Distribuţia numărului utilizatorilor activi arată o preponderenţă a utilizării bibliotecilor şcolare (52,6%) şi a celor publice (36,9%).

Numărul volumelor eliberate diferiţilor utilizatori a fost, în anul 2021, de 16,3 milioane volume, cu 4,2 milioane volume mai puţine faţă de anul 2020, unui utilizator activ revenindu-i, în medie, 8 volume/an. Accesibilă publicului larg din toate zonele ţării, reţeaua de biblioteci publice, formată din 1962 biblioteci judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, a pus la dispoziţia publicului circa 43 milioane volume de cărţi şi periodice tipărite reunind, în colecţiile proprii, 27,2 milioane titluri de cărţi tipărite şi 43 mii titluri de cărţi electronice.

Raportat la numărul de locuitori se evidenţiază că, în anul 2021, la o bibliotecă publică au revenit, în medie, 9.800 locuitori. Unui locuitor i-au revenit, în medie, 2,2 volume pe an din colecţiile bibliotecilor publice, de serviciile acestor biblioteci beneficiind 785.000 utilizatori activi pe an.

Conform sursei citate, pe fondul relaxării măsurilor luate în vederea răspândirii COVID-19, un utilizator activ a împrumutat de la bibliotecile publice (judeţene, municipale şi orăşeneşti şi comunale), în anul 2021, în medie, 11,4 volume, faţă de anul precedent, când media a fost de 11,3 volume.

Personalul bibliotecilor (inclusiv cel din bibliotecile şcolare) a fost format, la sfârşitul anului 2021, din 9.484 persoane, 90,9% din acesta fiind personal de specialitate.

Reţeaua muzeelor şi colecţiilor publice a cuprins, în anul 2021, un număr de 435 unităţi de bază, cu 3 unităţi mai puţine decât în 2020.

Numărul bunurilor culturale şi naturale, la sfârşitul anului 2021, a fost de 32,6 milioane, în scădere cu 932.000 de bunuri culturale faţă de anul 2020, aceasta datorându-se, în principal, închiderii temporare sau suspendării până la finalul anului a activităţii unor unităţi muzeale.

Din totalul bunurilor expuse de muzee, în anul 2021, peste 31,4 milioane au fost bunuri culturale şi piese de muzeu, 1,2 milioane au reprezentat plante, animale şi faună acvatică din grădinile botanice, zoologice şi acvarii, iar 29.000 au reprezentat bunuri naturale (plante şi animale) din rezervaţii naturale.

Numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice, grădini botanice, zoologice, acvarii şi rezervaţii naturale, înregistrat în anul 2021, a fost de 11,4 milioane persoane, în creştere faţă de anul 2020 cu 3,5 milioane de persoane.

Evoluţia pandemiei de COVID-19 a determinat organizatorii să amâne „Noaptea Muzeelor” pentru luna iunie (programată, de obicei pentru luna mai), cu un program mixt organizat online şi cu acces fizic. Respectarea legislaţiei în vigoare privind prevenirea COVID-19 şi măsurile speciale de ocrotire a sănătăţii au făcut ca numărul vizitatorilor care au participat la „Noaptea Muzeelor” să crească, de la 10.400 persoane în anul 2020, la 183.700 persoane în anul 2021.

Numărul personalului care a deservit reţeaua unităţilor muzeale în anul 2021 a fost de 7.367 persoane, mai mult de jumătate din acesta fiind personal de specialitate.

Reţeaua instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte a cuprins, în anul 2021, un număr 167 unităţi de bază, la fel ca în anul 2020. În contextul evoluţiei pandemiei COVID-19 s-au relaxat măsurile luate de autorităţi, astfel că instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte au susţinut, în anul 2021, un număr de 14.500 reprezentaţii în ţară, urmărite de 1,9 milioane spectatori, faţă de 10.000 reprezentaţii, urmărite de 1,5 milioane spectatori în anul 2020.

În funcţie de tipul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, în anul 2021, cei mai mulţi spectatori s-au înregistrat la teatre (44,5%) şi la spectacolele susţinute de opere (20,9%).

Personalul existent la sfârşitul anului 2021 în cadrul instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte a fost de 12492 persoane, dintre acestea 60% aveau funcţii artistice de specialitate.

În anul 2021 au funcţionat 516 unităţi cu activitate editorială a ziarelor şi revistelor, cu 15 mai puţine faţă de anul 2020. Dintre acestea, 235 edituri au publicat ziare (cotidiene şi/sau necotidiene), 245 edituri au publicat reviste şi un număr de 36 unităţi editoriale au publicat atât ziare, cât şi reviste.

Cele 271 edituri care au editat ziare au publicat, în 2021, un număr de 224 titluri de ziare cotidiene şi necotidiene tipărite, cu 24 titluri mai puţine faţă de anul 2020 şi au publicat online un 272 titluri de ziare cotidiene şi necotidiene, faţă de 277 în anul 2020.

Numărul titlurilor publicaţiilor periodice (reviste) editate în anul 2021, a fost de 1.398 titluri tipărite şi 480 titluri online, mai puţine cu 340 titluri tipărite şi mai multe cu 33 titluri online faţă de anul 2020.

Personalul editurilor de ziare şi reviste a fost, la sfârşitul anului 2021, de 3.659 persoane, 70,7% fiind personal de specialitate. Producţia de filme, activitatea cinematografică, de radiodifuziune şi televiziune

Producţia naţională de filme pentru marele ecran, în anul 2021, a cuprins 55 de filme (36 filme artistice, 11 filme documentare şi ştiinţifice şi 8 filme de animaţie), cu 14 filme mai multe decât în anul 2020.

Totodată, reţeaua cinematografică existentă la sfârşitul anului 2021 în evidenţele Centrului Naţional al Cinematografiei a cuprins 90 de unităţi cinematografice cu bandă normală (89 cinematografe şi o caravană), cu 5 cinematografe mai puţine decât în anul 2020. Reţeaua cinematografică a dispus, în anul 2021, de 442 săli de cinema cu un total de 78.200 locuri, faţă de 449 săli de cinema cu 78.100 locuri în anul 2020.

În condiţiile relaxării restricţiilor cauzate de criza sanitară în anul 2021, proiecţia cinematografică a cuprins 356.700 de spectacole (de 1,7 ori mai multe faţă de anul 2020), vizionate de 4,7 milioane spectatori (faţă de 3,3 milioane spectatori în anul 2020).

În anul 2021 au fost distribuite în cinematografe 396 filme, din care 79 filme naţionale (sau coproducţii) şi 317 filme străine. Programul de emisie al staţiilor de radio publice a fost de 162.600 ore-program (143.800 ore-program au reprezentat emisiuni interne şi 18.800 ore-program emisiuni externe), cu 4.900 ore-program mai puţine faţă de anul 2020.

Staţiile de televiziune publice au difuzat, în anul 2021, un număr de 43.800 ore-program emisie, în scădere cu 120 ore-program emisie faţă de anul 2020. Cele mai multe ore-program emise, în anul 2021, le-au reprezentat programele de evenimente şi informaţii (20%), programele de artă şi cultură (13,9%), programele de educaţie (11,3%) şi programele de ştiri (11%).

În anul 2021, au funcţionat 568 de posturi particulare de radio care au difuzat terestru un număr de 206.300 zile de emisie. Două posturi particulare de televiziune au difuzat, în anul 2021, programe în sistem digital terestru cu un număr total de 730 zile de emisie. În anul 2021, un post de radio particular a difuzat prin reţele de comunicaţii electronice un număr de 109 zile emisie/an, iar un număr de 245 posturi de televiziune particulare au difuzat prin acest tip de reţele de comunicaţii electronice un număr de 82.900 zile emisie/an.

În anul 2021, au funcţionat 18 posturi particulare de radio care au difuzat programe prin satelit cu un număr de 6.600 zile de emisie şi 75 de posturi de televiziune particulare cu un număr de 26.900 zile de emisie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *