Skip to content
Economie Societate

Românii vor putea beneficia de o nouă pensie. Cum va funcţiona

bzv.ro
" "

Românii vor putea beneficia de o nouă pensie în curând, după ce un proiect privind înfiinţarea pensiilor ocupaţionale a fost adoptat miercuri de Parlament, scrie Adevarul.

Camera Deputaţilor este for decizional, iar iniţiativa mai trebuie doar să fie promulgată de preşedinte pentru a intra în vigoare.

" "
" "

Proiectul de lege reglementează cadrul legal pentru înfiinţarea schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale. Componenta de pensii ocupaţionale este prevăzut a fi facultativă.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Guvern în luna august. Proiectul transpune prevederile unei Directive europene privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP). El defineşte principiile înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, autorizarea schemelor de pensii ocupaţionale, constituirea fondului de pensii ocupaţionale prin contract de societate civilă, colectarea contribuţiilor şi investirea resurselor financiare ale fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi plata pensiilor ocupaţionale.

CUM VA FUNCŢIONA PENSIA OCUPAŢIONALĂ

Iniţiativa constituirii unui fond de pensii ocupaţionale aparţine exclusiv unui administrator autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în timp ce schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care doreşte şi are capacitatea financiară să ofere angajaţilor săi astfel de beneficii.

La un fond de pensii ocupaţionale pot participa angajaţii unuia sau ai mai multor angajatori.

Dacă un angajator decide să stabilească o schemă de pensii ocupaţionale, el este obligat să ofere informaţii despre aceasta tuturor angajaţilor săi şi poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie pentru lucrători pe criterii de vechime, funcţie sau drepturi salariale. Totodată, pensia ocupaţională este facultativă, ceea ce înseamnă că încheierea unor relaţii contractuale între o persoană şi un angajator nu poate fi condiţionată de obligarea persoanei respective să contribuie în nume propriu la un fond de pensii ocupaţionale.

Participantul la un fond de pensii ocupaţionale poate fi orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupaţionale.

Contribuţiile angajatorului şi ale angajatului se datorează, se colectează şi se virează de către angajator pe baza numelui, prenumelui şi a codului numeric personal al participantului.

Contribuţiile persoanelor care obţin venituri din activităţi independente sunt virate direct de către acestea pe baza numelui, prenumelui şi a codului numeric personal al participantului.

Angajatorul nu poate face reţineri pentru contribuţiile angajaţilor la un fond de pensii ocupaţionale fără acordul scris al angajatului, consemnat în actul individual de aderare la fond sau, ulterior, într-o notificare transmisă administratorului şi angajatorului.

Resursele financiare ale fondului de pensii ocupaţionale se constituie din contribuţiile convertite în unităţi de fond, drepturile cuvenite moştenitorilor, la care aceştia au renunţat sau care nu au fost revendicate în termen de 10 ani de la data decesului participantului, sumele reprezentând plăţi ale administratorului/angajatorului din resurse proprii conform obligaţiilor asumate de administrator prin prospect sau de către angajator prin schema de pensii ocupaţionale, precum şi din sumele provenite din investirea veniturilor menţionate.

Cheltuielile suportate de fond şi legate de administrare sunt: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioanele de tranzacţionare, comisioanele bancare şi onorariul pentru auditul situaţiilor financiare ale fondului.

Prin crearea mecanismelor de evidenţă pe conturi individuale, participantul poate să-şi transfere valoarea activului personal de la un fond/fonduri la un alt fond de pensii ocupaţionale sau facultative, fără penalităţi.

De asemenea, participantul poate să-şi păstreze calitatea de participant la toate fondurile, urmând a le cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie.

Administratorul fondullui de pensii are obligaţii de raportare către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi obligaţii de informare către participanţi şi angajatori. Atribuţiile şi prerogativele legate de reglementare, autorizare, supraveghere şi control a activităţii în domeniu revin Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *