Skip to content
Societate

Salarii majorate ”din pix” și angajări pe pile la Romaero. Corpul de control a sesizat Parchetul

Salarii majorate din pix şi angajări fără concurs la Romaero. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile descoperite de Corpul de control al prim-ministrului asupra activităţii Romaero din ultimii aproape patru ani, în urma cărora a fost sesizat parchetul pentru săvârşirea unor posibile infracţiuni, relatează Adevărul.

Potrivit raportului de control, acţiunea de control de la Romaero a vizat perioada 1 ianuarie 2016 – 7 mai 2019 şi s-a verificat modul de respectare a prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea societăţii, modul de constituire şi realizare a veniturilor, precum şi modul de angajare şi efectuare a cheltuielilor.

De asemenea, s-a verificat respectarea prevederilor legale din domeniul resurselor umane şi salarizare, a celor cu privire la încheierea şi derularea contractelor, precum şi modul de administrare a patrimoniului societăţii.

Una dintre principalele constatări ale actului de control a evidenţiat faptul că, până în luna septembrie 2019, nu a fost finalizată procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie (CA), reprezentanţii Ministerului Economiei încălcând unele dispoziţii din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(…)

Cheltuielile salariale aferente fluctuaţiei de personal din perioada 2017 – 2018 sunt în sumă totală de 11.000.688 lei, în contextul în care, în anul 2016, ca urmare a disponibilizărilor şi a balanţei forţei de muncă, a fost realizată o economie totală de 5.980.159,40 lei.

„Nu au fost puse la dispoziţia CCPM (Corpului de control al prim-ministrului – n. r.) documente sau informaţii din care să reiasă modul în care a fost realizată publicitatea posturilor ocupate, respectiv numărul candidaţilor selectaţi în vederea angajării, cu excepţia posturilor pentru care s-au organizat concursuri de angajare în perioada 2016 – iulie 2018.   În perioada 01.01.2016 – 31.07.2018, nu a fost realizată publicitatea prin postarea anunţului în mass-media/site-uri specializate pentru selecţia unui număr de 172 persoane angajate în această perioadă şi astfel, nu a fost asigurată o concurenţă reală pentru ocuparea acestor posturi care să conducă la angajarea unor persoane cât mai calificate în cadrul societăţii, aşa cum se prevede la pct. 6 – Recrutarea din cadrul Procedurii privind Recrutarea, selecţia, angajarea şi integrarea personalului, înregistrată cu nr. RV62004/29.08.2017. În anii 2017 şi 2018, personalul direct productiv a fost angajat preponderent prin probă de lucru, iar personalul TESA şi personalul de conducere a fost angajat preponderent prin proba de interviu.   Ulterior datei de 22.10.2018, potrivit art. 5 alin. (2) din Procedura de selecţie, recrutare şi angajare de personal, înregistrată la ROMAERO cu nr. RV62069/22.10.2018, procesul de recrutare se desfăşoară prin susţinerea unui interviu, iar în funcţie de necesitatea postului va putea include şi proba practică sau prin testarea cunoştinţelor profesionale prin diferite metode.   În cazul angajărilor realizate în perioada 01.01.2018 – 21.10.2018, pentru care au fost publicate anunţuri în mass-media/site-uri specializate, un număr de 59 persoane au fost angajate doar prin interviu, în condiţiile în care au fost selectate mai mult de o persoană pentru postul respectiv, nefiind organizat concurs aşa cum era prevăzut la pct. 8.1 din Procedura privind Recrutarea, selecţia, angajarea şi integrarea personalului, înregistrată cu nr. RV62004/29.08.2017”, se precizează în document.

Deşi Romaero nu avea o obligaţie curentă şi generată de un eveniment anterior, CCPM a constatat în urma verificărilor că societatea a constituit provizioane pentru taxe vamale şi TVA, ca urmare a faptului că în anul 2014 societatea a introdus în ţară, în regim de perfecţionare activă (fără plata taxelor vamale şi a TVA) trei aeronave, în scopul reparării şi, ulterior, restituirii acestora. Înregistrarea în contabilitate a provizioanelor (cheltuială) pentru taxe vamale şi TVA menţionate a condus la majorarea pierderii aferente exerciţiului financiar 2016, iar anularea acestor provizioane în anul 2017 (venit) a condus la reducerea pierderii aferentă acestui an.

Acţiunea de control a mai relevat că, prin neprezentarea reprezentanţilor Ministerului Economiei la şedinţa AGEA din decembrie 2018, nu a fost posibilă majorarea capitalului social până la sfârşitul exerciţiului financiar 2018 cu suma de 1,5 milioane de lei, în vederea realizării investiţiilor specifice apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. De asemenea, au existat situaţii în care actualizarea Inventarului capacităţilor de producţie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională s-a făcut cu întârziere sau nu s-a realizat.

„Au fost constatate şi alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unităţii de parchet competentă, astfel că datele şi informaţiile care vizează constatarea săvârşirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, în conformitate cu prevederile 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare”, se precizează în actul de control.

Puteți citi articolul integral aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *