Salariul mediu net a scăzut cu 36 de lei în august

Câștigul salarial mediu nominal net a fost de 1.683 lei în luna august, în scădere față de luna precedentă cu 36 lei (-2,1%), iar câștigul salarial mediu nominal brut de 2.331 lei, cu 2% mai mic decât în luna iulie 2014, potrivit unui comunicat al Institutului Național de Statistică /INS/ remis marți AGERPRES.

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (4.484 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (996 lei).

Comparativ cu luna august a anului precedent, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 4,9%. Indicele câștigului salarial real față de aceeași perioadă a anului precedent a fost de 104%. Indicele câștigului salarial real pentru luna august 2014 față de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, a fost de 98,2%. Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost de 125,8%, cu 2,2 puncte procentuale mai mic față de cel înregistrat în luna iulie 2014.

În luna august 2014, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mic față de luna iulie 2014. Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iulie de premii ocazionale, sume din profitul net și alte fonduri. De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă și alte drepturi salariale).

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net au fost de 13% în fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, respectiv cu 11,3% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, între 6% și 8% în fabricarea produselor textile, activități auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activități de asigurare și fonduri de pensii), extracția minereurilor metalifere, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, între 5% și 6% în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, tăbăcirea și finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor), colectarea și epurarea apelor uzate, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale).

Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime, sume din profitul net și din alte fonduri, realizărilor de producții ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net au fost influențate în unele activități economice și de disponibilizările de salariați cu câștiguri salariale mici.

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net au fost de 11,7% în extracția cărbunelui superior și inferior; între 7,5% și 8,0% în fabricarea produselor din tutun, alte activități extractive, între 3,5% și 5% în activități de editare, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, activități de servicii anexe extracției.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă, astfel: învățământ (-3,2%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare, administrație publică (-0,8%). În sănătate și asistență socială s-a înregistrat o ușoară creștere a câștigului salarial mediu net (0,5%).

Câștigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani și în natură cuvenite salariaților pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile și indemnizațiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizațiile pentru concediile de odihnă și studii, zile de sărbătoare și alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanță și alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net și alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).

Câștigul salarial nominal net se obține prin scăderea din câștigul salarial nominal brut a impozitului, contribuției salariaților pentru asigurările sociale de sănătate, contribuției individuale de asigurări sociale de stat și a contribuției salariaților la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Câștigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaților de către agenții economici în luna de referință, indiferent pentru ce perioadă se cuvin și numărul mediu de salariați.

Autor

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și:

Media PNL