Skip to content
Politică

Se cutremură provincia. Mai mulţi foşti şi actuali aleşi locali, intraţi în vizorul ANI

Se cutremură provincia. Mai mulţi foşti şi actuali aleşi locali au intrat în vizorul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), potrivit unui comunicat al instituţiei publicat, marţi, pe site-ul propriu.

ANI a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a șapte foști sau actuali edili (doi foști primari, un viceprimar și patru consilieri locali).

Aceştia sunt: Ştefan-Ioan Lojici (fost primar al comunei Corenereva, din Caraş-Severin), Gheorghe Adrian Purcaru (fost primar din Azuga), Gavril Petru Onu (viceprimar al comunei Secusigiu, din Arad) şi consilierii locali Ioan Dan Şimon (comuna arădeană Şimand), Mihăiţă Radu Paroş (Slobozia), Ioan Bindiu (Cavnic, Maramureş) şi Vasile Ouatu (Piatra-Neamţ).

Potrivit ANI, cei şapte ar fi încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I”;

– art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar […] este incompatibilă cu […] funcția […] administrator, membru al consiliului de administrație […] la societățile comerciale […] precum și la instituțiile publice; calitatea de comerciant persoană fizică”;

– art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali […] care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective”;

– art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu pot lua parte la deliberarea și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local”;

– art. 75, lit. b) și f)  din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia […] o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;

– art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *