Skip to content
Politică

Se mișcă lucrurile în Sectorul 1: Alex Deaconu (ALDE) a trecut un proiect esențial pentru afaceri

facebook.com

Se mișcă lucrurile în Sectorul 1: Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) a trecut un proiect esențial pentru afaceriști.

Mai precis, în ședința de miercuri a Consiliului Local Sector 1, unul dintre cele 20 de proiecte ale ordinii de zi a fost „Excellence 1 – Proiect de incubator de afaceri al Sectorului 1”, promovat de către consilierul local ALDE Alexandru Ștefan Deaconu. Acesta a obținut unanimitate de voturi în CL S1, în ciuda faptului că acolo majoritatea este constituită din PNL și USR.

„Unanimitatea pentru acest proiect, eminamente liberal, îmi dă speranțe pentru pentru viitorul Sectorului 1 și pentru o mai mare implicare a autorităților locale pentru mediul antreprenorial local. Mulțumesc colegilor din consiliu și promit că anvergura acestui proiect să fie una cu care toți să ne mândrim.

Proiectul este doar primul dintr-o serie de proiecte ce în final vor conduce către construirea unui centru de creştere a antreprenorilor mici şi mijlocii din Sectorul 1 şi nu numai. Proiectul îşi mai propune atragerea către incubator a firmelor cu potenţial din diverse domenii, cu potenţial de creştere – de ce nu corporaţiile de mâine? Pentru ca acest lucru să fie posibil se doreşte atragerea unor parteneri puternici, de la autorităţi centrale din sfera relevantă (Ministerul IMM-urilor, Ministerul Economiei) şi dinspre mediul de afaceri şi industrie, patronate şi ONG-uri de profil”, a declarat Alexandru Deaconu într-un comunicat trimis joi PSnews.ro.

De altfel, redacția PSnews.ro l-a contactat joi pe Alex Deaconu pentru mai multe detalii.

„Ideea a pornit de anul trecut, când am văzut că a ieșit o nouă lege a incubatoarelor de afaceri din România (Legea 102/2016) și, parcurgând-o, mi-am dat seama de fapt că nu poate să ajute pe nimeni altcineva decât autoritățile locale. Mai exact, doar autoritățile locale care dispun de ceva bani ar putea să facă un asemenea incubator, pentru că nu există niciun fel de avantaj pentru un investitor privat. În vechea Lege a incubatoarelor, existau avantaje (inclusiv avantaje bănești) pentru asta. Acum, sunt doar scutiți de plata impozitului pe teren.

A doua idee a fost aceea că în Sectorul 1 spațiul pentru birouri este foarte scump – costă cu 15-20% mai mult decât în oricare alt sector, pentru că în Sectorul 1 sunt marii contribuabili (inclusiv marile corporații), care își permit să plătească asemenea chirii sau să își construiască propriile turnuri în care să își desfășoare activitatea. Ar fi un avantaj pentru mediul de afaceri local să poată să beneficieze de un birou.

Pe urmă, ultima mea idee e legată de proiectul Start-Up Nation, care e un proiect bun; doar că nu știu câți dintre cei care au aplicat vor și supraviețui perioadei de 3 ani în care ei trebuie să-și ducă la bun sfârșit acest proiect. Eu sunt convins că printre cele 10.000 de proiecte se numără și proiecte foarte bune, dar care merită un pic de susținere. Nu este ușor să-ți pornești un business astăzi și să reușești să supraviețuiești cu acel business, având 2-3 angajați. Și atunci am zis că ideile foarte bune trebuie aduse într-un loc, unde să se poată întâlni cu Ministerul IMM-urilor și să facem niște workshopuri, să-i învățăm ce înseamnă businessul cu adevărat. Mulți dintre acești aplicanți au 19-20-21 de ani – ei n-au mai avut nicio firmă până acum. Cu ocazia asta, putem aduce mediul antreprenorial lângă ei – poate și niște «business angels», care să investească în ideea lor”, a explicat consilierul local pentru PSnews.ro.

Iată cum arată textul hotărârii adoptate miercuri în unanimitate de către consilierii locali din Sectorul 1:

HOTĂRÂRE

privind înființarea unui incubator de afaceri prin participarea Sectorului 1

în calitate de fondator Excellence 1 incubatorul de afaceri al Sectorului 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică;

Luând în considerare raportul Comisiei buget și avizul Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.102/2016 privind incubatoarele de afaceri;

În temeiul art. 36 alin (1) și alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e) și art. 45 alin. (1) și alin.(2) lit.d) și lit.f) , din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă inițierea și pregătirea implementării Proiectului de interes public ” Excellence 1-incubatorul de afaceri al Sectorului 1”, care are ca scop crearea de noi locuri de muncă, prin dezvoltarea unui mediu anteprenorial sustenabil pentru activitatea întreprinderilor  mici nou înființate și asigurarea unor facilități comune.

Art. 2. Se aprobă participarea Sectorului 1 al Municipiului București, în calitate de fondator, la înființarea unui incubator de afaceri.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să demareze procedurile necesare înființării incubatorului de afaceri în cadrul Proiectului de interes public ” Excellence 1-incubatorul de afaceri al Sectorului 1” și să desemneze componența comisiei pentru inițierea, elaborarea metodologiei și pregătirea implementării proiectului , formată din 7-9 membrii.

Art. 4. Atribuțiile comisiei de la art.3 vor fi stabilite prin dispoziție a Primarului Sectorului 1.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 și direcțiile din cadrul cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București”.

Totodată, vă prezentăm expunerea de motive elaborată de către primarul PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache:

„Având în vedere referatul domnului consilier local ALDE      Deaconu Alexandru Stefan          și al domnului Consilier local PMP Neagu Cristian privind proiectul

Excellence 1-INCUBATORUL DE AFACERI AL SECTORULUI 1”, am întocmit prezentul raport de specialitate.

Administratia locala a Sectorului 1 poate face mai mult pentru mediul de afaceri local, in special pentru IMM-uri.

Iata cateva modalitati prin care consideram ca administratia locala poate sustine mediul antreprenorial

  • Infiintarea incubatoarelor de afaceri care ofera un mediu propice dezvoltarii business-urilor tip start-up sau a afacerilor mici si mijlocii, prin diminuarea costurilor rezultate din chirii si a posibilitatii de a crea parteneriate in industrii similar/conexe
  • Organizarea de workshop-uri, asistenta tehnica si programe de training pentru antreprenorii locali
  • Intarirea capacitatii administratiei de suport pentru mediul de afaceri local prin parteneriate cu institutii non-profit si asociatii ale comunitatii locale pentru a putea fi cat mai aproape de acestia

In acest sens se propune infiintarea unui Incubator de afaceri „Excellence 1” la nivelul Sectorului 1 care va incuba intr-o perioada de 3 ani intre 30-50 de firme. Acest incubator va asigura gratuit spatiul in care vor activa respectivele firme, asistenta juridica, asistenta de contabilitate, audit si consultanta fiscala, asistenta logistica si administrativa. De asemenea prin parteneriatele pe care incubatorul le poate face cu asociatii din domeniile relevante pentru societatile incubate cat si universitatile de profil, vor beneficia de cursuri, work shop-uri, sesiuni de brain-storming si intalniri cu business angels romani si straini.

Propunerea privind înfiintarea unui incubator de afaceri ce se va imparti pe domenii de activitate din care vom identifica 3: tehnologia infomatiei, servicii(inclusiv agricole) si comert. Propunem de asemenea infiintarea unei comisii ce va identifica terenul unde se va construi caldirea in care va exista incubatorul si a identifica posibile cladiri pentru inchirierea unui spatiu de birou(atat de pe piata libera cat si eventuale imobile detinute de diverse institutii ale statului.

Regiunea Bucureşti llfov a fost exceptată de la finanţare pentru prioritatea de investiţii în cadrul Proiectului „România Start-up Plus”(RSUP), de 105 milioane de euro, care face parte din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, cu o alocare totală de 4,326 miliarde euro, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiţii, Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare.

Anul acesta a fost lansat programul Start-up Nation prin care vor fi finantate in jur de 10.000 de societati infiintate dupa data de 31 ianuarie 2017, cu o suma nerambursabila de 200.000 lei(aproximativ 44.000 euro).  Pentru ca aceste societati sa supravietuiasca pietei libere dupa perioada de 3 ani a proiectului, vor trebui sa capete cunostintele antreprenoriale necesare unei astfel de copetitii si intrarea intr-un accelerator de afaceri ori intr-un incubator este solutia optima.

Ministerul IMM-urilor din Romania incurajeaza infiintarea Incubatoarelor de afaceri. În conformitate cu Legea nr. 102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri, autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ sau persoana juridică de drept privat pot avea calitatea de fondator pentru înfiinţarea unui incubator de afaceri.

Ţinând cont de prevederile art. 5 din Legea nr. 102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri, acestea se pot înfiinţa fie de unul sau mai mulţi fondatori sau de către „o asociere în participaţiune, realizată în condiţille legii, între un fondator autoritate publică şi, după caz de – una sau mai multe persoane juridice de drept privat; una sau mai multe persoane juridice înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţil şi fundaţii, aprobată cu modificări şi compietări.prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; un patronat sau un sindicat înregistrat conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; persoană juridică ce funcţionează conform Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare”.

Vechea lege a incubatoarelor oferea conditii mult ai avatajoase pentru cei ce doreau sa infiinteze astfel de incubatoare. Insa administratia Sectorului 1 trebuie sa se preocupe de micii intreprinzatori si prosperitatea acestor companii se va traduce in termen mediu si lung in prosperitatea Sectorului.

Având în vedere cele de mai sus supun spre analizare și adoptare proiectul de HOTĂRÂRE privind înființarea unui incubator de afaceri prin participarea Sectorului 1 în calitate de fondator Excellence 1 incubatorul de afaceri al Sectorului 1”.

În plus, raportul de specialitate (semnat de către consilierul juridic Beatrice-Florentina Moja) prezintă în detaliu cifrele avute în vedere în proiectul de act normativ al lui Alex Deaconu.

Având în vedere referatul domnului consilier local ALDE      Deaconu Alexandru Stefan          și al domnului Consilier local PMP Neagu Cristian privind proiectul

Excellence 1-INCUBATORUL DE AFACERI AL SECTORULUI 1”, am întocmit prezentul raport de specialitate.

Administratia locala a Sectorului 1 poate face mai mult pentru mediul de afaceri local, in special pentru IMM-uri.

Iata cateva modalitati prin care consideram ca administratia locala poate sustine mediul antreprenorial

  • Infiintarea incubatoarelor de afaceri care ofera un mediu propice dezvoltarii business-urilor tip start-up sau a afacerilor mici si mijlocii, prin diminuarea costurilor rezultate din chirii si a posibilitatii de a crea parteneriate in industrii similar/conexe
  • Organizarea de workshop-uri, asistenta tehnica si programe de training pentru antreprenorii locali
  • Intarirea capacitatii administratiei de suport pentru mediul de afaceri local prin parteneriate cu institutii non-profit si asociatii ale comunitatii locale pentru a putea fi cat mai aproape de acestia

In acest sens se propune infiintarea unui Incubator de afaceri „Excellence 1” la nivelul Sectorului 1 care va incuba intr-o perioada de 3 ani intre 30-50 de firme. Acest incubator va asigura gratuit spatiul in care vor activa respectivele firme, asistenta juridica, asistenta de contabilitate, audit si consultanta fiscala, asistenta logistica si administrativa. De asemenea prin parteneriatele pe care incubatorul le poate face cu asociatii din domeniile relevante pentru societatile incubate cat si universitatile de profil, vor beneficia de cursuri, work shop-uri, sesiuni de brain-storming si intalniri cu business angels romani si straini.

Propunerea privind înfiintarea unui incubator de afaceri ce se va imparti pe domenii de activitate din care vom identifica 3: tehnologia infomatiei, servicii(inclusiv agricole) si comert. Propunem de asemenea infiintarea unei comisii ce va identifica terenul unde se va construi caldirea in care va exista incubatorul si a identifica posibile cladiri pentru inchirierea unui spatiu de birou(atat de pe piata libera cat si eventuale imobile detinute de diverse institutii ale statului.

Regiunea Bucureşti llfov a fost exceptată de la finanţare pentru prioritatea de investiţii în cadrul Proiectului „România Start-up Plus”(RSUP), de 105 milioane de euro, care face parte din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, cu o alocare totală de 4,326 miliarde euro, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiţii, Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare.

Anul acesta a fost lansat programul Start-up Nation prin care vor fi finantate in jur de 10.000 de societati infiintate dupa data de 31 ianuarie 2017, cu o suma nerambursabila de 200.000 lei(aproximativ 44.000 euro).  Pentru ca aceste societati sa supravietuiasca pietei libere dupa perioada de 3 ani a proiectului, vor trebui sa capete cunostintele antreprenoriale necesare unei astfel de copetitii si intrarea intr-un accelerator de afaceri ori intr-un incubator este solutia optima.

Ministerul IMM-urilor din Romania incurajeaza infiintarea Incubatoarelor de afaceri. În conformitate cu Legea nr. 102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri, autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ sau persoana juridică de drept privat pot avea calitatea de fondator pentru înfiinţarea unui incubator de afaceri.

Ţinând cont de prevederile art. 5 din Legea nr. 102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri, acestea se pot înfiinţa fie de unul sau mai mulţi fondatori sau de către „o asociere în participaţiune, realizată în condiţille legii, între un fondator autoritate publică şi, după caz de – una sau mai multe persoane juridice de drept privat; una sau mai multe persoane juridice înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţil şi fundaţii, aprobată cu modificări şi compietări.prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; un patronat sau un sindicat înregistrat conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; persoană juridică ce funcţionează conform Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare”.

Vechea lege a incubatoarelor oferea conditii mult ai avatajoase pentru cei ce doreau sa infiinteze astfel de incubatoare. Insa administratia Sectorului 1 trebuie sa se preocupe de micii intreprinzatori si prosperitatea acestor companii se va traduce in termen mediu si lung in prosperitatea Sectorului”, se arată în documentul citat.

 

Găsiți AICI o anexă în care Alexandru Deaconu face sinteza propriului proiect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *