Şedinţă de Guvern – joi; va fi aprobată creşterea valorii tichetelor de masă

Guvern sedinta
FOTO: INQUAM Photos/Octav Ganea

Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care valoarea tichetelor de masă va creşte la 35 de lei de la 1 august.

Astfel, prin proiectul de OUG va fi modificată Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi.

În nota de fundamentare a proiectului se precizează că „valoarea tichetelor de masă din ultimele două semestre (respectiv semestrul II al anului 2022 – prezent) nu a înregistrat nici o creştere, deşi preţul alimentelor, cât şi al utilităţilor au crescut semnificativ, astfel încât în prezent valoarea unui tichet de masă, care este de 30 lei, este mică pentru a asigura o masă decentă pe parcursul unei zile de lucru”.

Totodată, se adaugă în document, crescând valoarea nominală a tichetelor de masă la nivelul corespunzător, statul are posibilitatea de a implementa o facilitate fiscală care asigură o mai bună colectare a taxelor şi impozitelor, diminuându-se astfel economia subterană, iar creşterea valorii nominale se va reflecta în mod direct în puterea de cumpărare a angajaţilor şi în consecinţă, în veniturile bugetului de stat, deoarece acest venit este supus impozitării.

„Astfel, prin prezentul proiect se prevede modificarea articolului 14 al Legii nr. 165/2018, prin stabilirea valorii unui tichet de masă de până la 35 lei/tichet masă/zi, începând cu data de 1 august 2023 respectiv 40 lei/tichet masă/zi, începând cu data de 1 ianuarie 2024”, conform notei de fundamentare.

Executivul va aproba şi un proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului.

Printre alte modificări, proiectul de act normativ prevede că „Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Sănătăţii şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), după caz conform prevederilor articolului 58 şi articolului 271 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

„Suma aprobată anual pentru finanţarea planului naţional reprezintă cel puţin 20% din totalul fondurilor aprobate pentru desfăşurarea programelor de sănătate la nivel naţional de către Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, potrivit proiectului de OG.

Executivul va adopta şi un proiect de lege pentru modificarea articolului 74 litera d) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

„Prin prezentul proiect de lege se propune modificarea prevederilor articolului 74 litera d) din Legea nr.36/1995, în sensul eliminării sintagmei „în mod repetat”, modificarea propusă îndeplinind dublu scop: atât unul preventiv – prin responsabilizarea sporită a notarilor publici în exercitarea atribuţiilor legale – cât şi unul sancţionator extins prin raportare la reglementarea în vigoare, notarul public urmând a răspunde disciplinar, spre deosebire de situaţia actuală, şi pentru o singură faptă constatată de către organul de control. Necesitatea modificării este justificată de raţiuni practice, în prezent nu poate fi atrasă răspunderea, pe cale de consecinţă, organele de control fiind în imposibilitatea legală a aplica o sancţiune disciplinară pentru situaţii precum cea în care notarul public săvârşeşte, chiar şi cu bună-ştiinţă, un act notarial sau o procedură notarială cu nerespectarea dispoziţiilor legale prevăzute pentru valabilitatea actului sau procedurii notariale în cauză, dacă fapta nu este săvârşită în mod repetat”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Va fi aprobat şi proiectul de ordonanţă pentru completarea OUG nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile.

Pe agenda şedinţei de Guvern figurează şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Printr-o altă hotărâre, Executivul va declara proiectul de investiţii „Conductă de transport gaze naturale Segarcea – Băileşti- Pleniţa – Calafat (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică)”ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

Un alt proiect de hotărâre prevede aprobarea Programului naţional de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistenţă medicală primară, a Programului naţional de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială, a Programului naţional de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate, a Programului naţional de dotare cu unităţi mobile de terapie intensivă neonatală şi a Programului naţional de dotare cu unităţi mobile de screening pentru cancer, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În primă lectură, Guvernul va dezbate un proiect de hotărâre privind înfiinţarea Registrului Naţional de Cancer, şi un alt proiect de hotărâre privind modalitatea de implementare a unor măsuri cuprinse în Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului din România aprobat prin Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului.

Executivul urmează să aprobe şi o serie de proiecte de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

Guvernul va aproba, printr-un memorandum, prognozele pentru anii 2023 şi 2024 cu privire la contribuţia UE aferentă perioadelor de programare financiară 2014-2020 şi 2021-2027.

Autor

  • Ionuț-Valentin Bouroș

    Ionuț-Valentin Bouroș, redactor PS News . Ionuț-Valentin Bouroș este student în anul II la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA. A intrat în presă în ianuarie 2023, în urma unui Internship la PS News.

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și: