Skip to content
Politică

Ședință la Palatul Victoria – Ce proiecte figurează pe agenda de lucru a premierului Orban

Guvern Inquam Photos / Octav Ganea

Agenda ședinței Guvernului României din 1 octombrie 2020:

. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/LG.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG.pdf

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG-1.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HGANEXANF.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.230/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.229/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A.” în insolvență”, pentru anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-1.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov – 2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-2.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-3.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0654 Craiova, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHG.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, scăderea din inventarul domeniului public al statului a unei părți din acest imobil, ca urmare a restituirii persoanelor îndreptățite, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHG-1.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi în administrarea Instituției Prefectului – Județul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHGANEXA.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Pavilioane noi, demolări, împrejmuire, amenajare infrastructură rutieră și rețele de utilități în cazarma 2698 Rânca”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-4.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiției, respectiv Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Apărării Naționale şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-5.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 2985 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova, județul Dolj și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-6.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.518/2016 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-7.pdf

13.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

1. CARTA Albă a Apărării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/CARTA-ALBA-A-APARARII.pdf

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Daniel BACIU, Președinte, cu rang de Secretar de Stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și Președinte al Consiliului de Administrație al C.N.P.P. pentru un mandat de 5 ani, numit în baza Deciziei Prim-Ministrului Guvernului României nr. 238/05.05.2020, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361/06.05.2020, ca membru în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială ”Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/MEMO.pdf

VI. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru

Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – 28 septembrie 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/INFO.pdf

VII. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 26 iniţiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *