Selecţie a cadrelor didactice pentru examenele din anul şcolar 2023 – 2024. Anunţul Ministerului Educaţiei

scoala/ Inquam Photos/Octav Ganea
Sursa Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministerul Educaţiei anunţă, vineri, că organizează selecţia cadrelor didactice în vederea completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2023 – 2024. Cei interesaţi trebuie, între altele, să fi activat în ultimii trei ani şcolari, să aibă abilităţi de operare pe calculator şi au urmat cursuri specifice de pregătire profesională. NU pot face parte din aceste grupuri cei care au rude sau afini până la gradul IV ce urmează a susţine respectivele evaluări, examene sau concursuri naţionale.

”Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie din cadrul Ministerului Educaţiei organizează selecţia cadrelor didactice în vederea completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2023 – 2024. Cadrele didactice selectate participă la activităţi de proiectare a itemilor/testelor/variantelor de examen/fişierelor de lucru şi a caietelor cadrului didactic/baremelor de evaluare şi de notare”, a transmis, vineri, Ministerul Educaţiei.

Calendarul selecţiei prevede:

2 – 12 octombrie 2023 – înscrierea candidaţilor

13 – 18 octombrie – selecţia candidaţilor

19 – 20 octombrie – anunţarea rezultatelor selecţiei. Sunt anunţaţi doar candidaţii selectaţi

Potrivit ministerului, grupurile de lucru cuprind cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea atât în mediul urban, cât şi în cel rural, în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal, cu filierele teoretică, vocaţională şi tehnologică, şi în unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi aparţinând minorităţilor naţionale.

Condiţii de selecţie

Selecţia cadrelor didactice pentru completarea grupurilor de lucru pe discipline se face pe baza competenţei şi a experienţei declarate, precum şi pe baza disponibilităţii manifestate pentru implicarea în activităţile de pregătire a evaluărilor, a examenelor şi a concursurilor naţionale din anul şcolar 2023 – 2024, prin realizarea demersurilor de înscriere în aplicaţia dedicată.

Condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească:

au desfăşurat activităţi de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preşcolar în ultimii 3 ani şcolari (pentru DEF, TIT), primar (pentru EN II, EN IV, DEF, TIT), în învăţământul gimnazial (pentru EN VI, EN VIII, DEF, TIT), în învăţământul liceal (pentru BAC, DEF, TIT), respectiv desfăşoară activităţi de predare-învăţare-evaluare la clasa pregătitoare în anul şcolar curent (PREG.);

au abilităţi de operare pe calculator;

au absolvit cursuri/stagii/programe de formare recunoscute prin credite profesionale transferabile, care vizează problematica specifică:

evaluării de proces/prin examene;

evaluării manualelor;

curriculumului;

au experienţă în:

activitatea de proiectare a itemilor;

evaluarea proiectelor de manuale şcolare;

elaborarea de programe şcolare prin participare în grupurile de lucru constituite în acest scop, la nivel naţional;

au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică sau au gradul didactic I, II sau definitiv.

”Pentru anul şcolar 2023 – 2024, cadrele didactice au dreptul de a participa la procesul de selecţie în vederea completării grupurilor de lucru la oricare tip de evaluare, examen sau concurs naţional, cu excepţia celor la care au rude sau afini până la gradul IV ce urmează a susţine respectivele evaluări, examene sau concursuri naţionale”, au precizat oficialii ministerului.

Ministerul Educaţiei publică, de asemenea, lista disciplinelor pentru care se face selecţia.

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și: