Skip to content
Politică

Senatorul de Buzău Victor Mocanu, condamnat cu executare într-un dosar DNA. Prejudiciu consistent

Senatorul de Buzău Victor Mocanu (care a făcut parte din PSD până în martie 2016) a fost condamnat, joi, la închisoare cu executare într-un dosar instrumentat de către DNA.

Mocanu – fost preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău – a primit pedeapsa de 3 ani și șase luni închisoare în dosarul Maternitatea, în care este acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul în formă calificată și în formă continuată, scrie opiniabuzau.ro.

Aceeaşi sentinţă a fost pronunţată în cazul lui Constantin Lungu (fost director executiv al Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, învinuit de:
– complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul în formă calificată și în formă continuată;
– fals intelectual în legătură cu infracțiunile de corupție în formă continuată.

În perioada 06 aprilie 2012 – 14 mai 2012, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu avute în calitate de președinte al Consiliului Județean Buzău, inculpatul Mocanu Victor, urmare unei înțelegeri cu inculpatul Bădic Daniel-Mihail – asociat și administrator al SC Medical Finance Projects SRL București, în scopul inaugurării aparente a noului sediu al Maternității – Secție Exterioară a Spitalului Județului Buzău, a încheiat, în condiții de nelegalitate, cu societatea menționată, 8 contracte de furnizare echipamente medicale (dintre care 7 de achiziție directă și unul de închiriere) și a aprobat efectuarea plăților în condițiile în care echipamentele medicale obiect al contractelor de achiziție directă, pe lângă faptul că fuseseră supraevaluate, nici nu fuseseră livrate, iar contractul de închiriere era lipsit de utilitate, cheltuielile angajate fiind în mod vădit ineficiente din punct de vedere economic.

Achizițiile descrise s-au desfășurat cu sprijinul inculpatului Lungu Constantin, fost director executiv al Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, care a întocmit , în fals, mai multe documente, respectiv al inculpatei Husea Eugenia care, în calitate de reprezentant comercial al S.C. Medical Finance Projects S.R.L. București, a participat la simularea pretinselor proceduri ce au stat la baza achizițiilor publice directe a echipamentelor medicale prin obținerea unor oferte de prețuri supraevaluate și transmiterea acestora către Consiliul Județean Buzău.

Încheierea contractelor de furnizare (prin închiriere sau cumpărare), din care rezultă obligații de plată pe seama fondurilor publice cu încălcarea dispozițiilor legale , a creat premiza efectuării de plați în cuantum total de 2.201.127 lei (503.563, 72 euro), fără TVA, din bugetul județului Buzău in favoarea S.C. MEDICAL FINANCE PROJECTS S.R.L. București, reprezentând facturile emise de aceasta societate în baza contractelor încheiate.

Paguba cauzată efectiv până la data întocmirii rechizitoriului a fost în cuantum de 565.445,05 lei și reprezintă valoarea plăților efectuate în baza contractelor cumpărare directă, fără ca bunurile să fie livrate, se arată în comunicatul DNA de pe 20 decembrie 2013, privind trimiterea în judecată a lui Victor Mocanu.

Redăm mai jos minuta sentinţei:

„În baza art. 13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 248 Cod penal anterior comb. cu art. 248/1 Cod penal anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 alin. 1 lit. a şi c, art. 76 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul Mocanu Victor (date stare civilă) la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul în formă calificată şi în formă continuată (14 acte materiale). În baza art. 71 alin. 1 Cod penal anterior aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior.

În baza de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal anterior comb. cu art. 248/1 Cod penal anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 alin. 1 lit. a şi c, art. 76 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul Lungu Constantin(date stare civilă) la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul în formă calificată şi în formă continuată (9 acte materiale). În baza art. 71 alin. 1 Cod penal anterior aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior. În baza de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal anterior cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 alin. 1 lit. a şi c, art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în legătură cu infracţiunile de corupţie în formă continuată (9 acte materiale). În baza art. 71 alin. 1 Cod penal anterior aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior. În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal anterior contopeşte cele două pedepse aplicate inculpatului prin prezenta urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 1 Cod penal anterior aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior.

În baza de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal anterior comb. cu art. 248/1 Cod penal anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 alin. 1 lit. a şi c, art. 76 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul Bădic Daniel Mihail(date stare civilă) la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul în formă calificată şi în formă continuată (8 acte materiale). În baza art. 71 alin. 1 Cod penal anterior aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior. În baza art. 86/1 Cod penal anterior dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 ani stabilit conform art. 86/2 Cod penal anterior. În baza art. 86/3 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa inculpatului; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 86/4 Cod penal anterior privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal anterior, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate. În baza de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal anterior comb. cu art. 248/1 Cod penal anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 alin. 1 lit. a şi c, art. 76 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpata Husea Eugenia(date stare civila) la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul în formă calificată şi în formă continuată (7 acte materiale). În baza art. 71 alin. 1 Cod penal anterior aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior. În baza art. 86/1 Cod penal anterior dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate inculpatei pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 6 luni stabilit conform art. 86/2 Cod penal anterior. În baza art. 86/3 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea ei sau la Serviciul de probaţiune în a cărui circumscripţie teritorială se află locuinţa inculpatei; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. Atrage atenţia inculpatei asupra disp. art. 86/4 Cod penal anterior privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal anterior, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate. În baza art. 25 alin. 1 rap. la art. 397 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 1357, art. 1381 şi art. 1382 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de Consiliul Judeţean Buzău şi obligă în solidar pe inculpaţii Mocanu Victor, Lungu Constantin, Bădic Daniel Mihail şi Husea Eugenia, iar pe inculpaţii Bădic Daniel Mihail şi Husea Eugenia în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Medical Finance Projects SRL, la plata sumei de 565.445,05 lei. În baza art. 20 alin. 4 Cod procedură penală constată că, în cauză, partea vătămată Consiliul Judeţean Buzău nu s-a constituit parte civilă şi nu a formulat pretenţii vizând derularea contractului de închiriere nr. 4332 din 06.04.2012. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: facturile nr.2012020/26.04.2012, nr.2012021/26.04.2012, nr. 2012022/26.04.2012, nr.2012023/26.04.2012, nr.2012027/14.05.2012, nr. 2012028/14.05.2012, nr. 2012029/14.05.2012 emise de S.C. Medical Finance Projects SRL Bucureşti, precum şi referatele de necesitate nr. 4652/18.04.2012 şi nr. 5424/10.05.2012 ale Consiliului Judeţean Buzău întocmite de inculpatul Lungu Constantin. Menţine măsurile asigurătorii luate de procuror prin ordonanţele din datele de 08.07.2013 şi 09.07.2013 privind instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea inculpaţilor Mocanu Victor şi Badic Daniel Mihail, până la concurenţa sumei 565.445,05 lei. Obligă inculpaţii la plata sumei de câte 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Mocanu Victor şi Lungu Constantin în cuantum de câte 90 lei şi pentru inculpaţii Bădic Daniel Mihail şi Husea Eugenia în cuantum de câte 360 lei rămân în sarcina statului”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *