Sesizarea preşedintelui Iohannis pe legea care obligă comercianţii, să obţină acord de la primărie, neconstituţională

Curtea Constitutionala CCR
Inquam Photos / George Călin/CCR

Curtea Constituţională a admis, cu unanimitate de voturi, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis în legătură cu legea care prevede obligaţia comercianţilor care oferă servicii de alimentaţie publică de a obţine un acord de funcţionare de la Primăria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. Actul normativ este neconstituţională pentru că a fost adoptat de Parlament cu încălcarea principiului bicameralismului.

„În esenţă, Curtea a reţinut că, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată în procesul de adoptare a Legii pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, s-a limitat la a introduce în lista de definiţii conţinute în art.4 al acestei Ordonanţe o nouă definiţie, respectiv casă de marcat prioritară pentru familii din supermagazine/hipermagazine, fără a introduce nicio reglementare de fond în conţinutul ordonanţei. În schimb, Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat, pe de o parte, o nouă definiţie – acordul de funcţionare a comercianţilor– şi, pe de altă parte, reglementări de fond referitoare la acordul de funcţionare a comercianţilor, care nu au fost dezbătute şi de către Senat, în calitate de primă cameră sesizată”, arată comunicatul de presă al CCR.

În aceste condiţii, Curtea Constituţională „a constatat încălcarea prevederilor constituţionale şi a jurisprudenţei sale referitoare la principiul bicameralismului, întrucât prin neîntrunirea celor două criterii esenţiale pentru a se determina cazurile în care, prin procedura parlamentară, se încalcă acest principiu, se plasează pe o poziţie privilegiată Camera decizională, cu eliminarea, în fapt, a primei Camere sesizate din procesul legislativ”, conform sursei citate.

Pe 9 noiembrie, Klaus Iohannis a sesizat judecătorii CCR privind această lege.

Preşedintele României precizează în sesizare că, în forma iniţiatorilor, intervenţia legislativă viza crearea cadrului legal pentru existenţa unor case de marcat în incinta supermagazinelor şi/sau hipermagazinelor dedicate numai familiilor însoţite de copil/copii minori.

„Prin amendamentele admise în Camera Deputaţilor, for decizional, legea a fost completată cu o serie de prevederi referitoare la acordul de funcţionare pentru desfăşurarea unor servicii de alimentaţie publică. Astfel, a fost definit acordul de funcţionare, au fost stabilite documentele în baza cărora acesta poate fi obţinut şi au fost introduse dispoziţii cu privire la suspendarea activităţii comerciantului şi la situaţiile în care se poate solicita anularea acordului de funcţionare”, argumentează Iohannis.

„Prin modul de adoptare, dar şi prin conţinutul normativ al Legii pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă apreciem că legea contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (5), art. 61 alin. (2) şi art. 75 din Constituţie”, mai subliniază şeful statului, în sesizarea respectivă.

Klaus Iohannis invocă motive de neconstituţionalitate extrinsecă, respectiv încălcarea principiului bicameralismului consacrat de art. 61 alin. (2) şi art. 75 din Constituţie.

Şeful statului precizează că, în forma iniţiatorilor, propunerea legislativă conţinea un singur articol referitor la completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă cu un nou punct ce viza definiţia casei de marcat prioritară pentru familii din supermagazine/hipermagazine.

„Legea a fost adoptată tacit de Senat în forma propusă de iniţiatori, după ce termenul de adoptare a fost depăşit. Camera Deputaţilor a adoptat legea, pe 11 octombrie, cu cinci amendamente adoptate din opt admise iniţial, potrivit raportului Comisiei pentru industrii şi servicii. Amendamentele vizează definirea acordului de funcţionare şi a elementelor obligatorii ale acordului de funcţionare, enumerarea situaţiilor în care acesta poate fi suspendat, respectiv a situaţiilor în care se poate cere anularea acordului de funcţionare. Totodată, se stabilesc norme tranzitorii. Astfel, operatorii economici prevăzuţi de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 care au plătit taxa pentru emiterea acordului de funcţionare şi ale căror acorduri de funcţionare au fost emise şi sunt valabile la data intrării în vigoare a legii vor putea solicita prelungirea acordului de funcţionare, potrivit dispoziţiilor legii criticate, după expirarea termenului pentru care au fost emise”, mai spune Preşedintele României.

Prin urmare, şeful statului spune că în Camera decizională a fost adoptată o altă formă a legii, cu un conţinut semnificativ diferit şi o formă diferită, creându-se un nou cadru normativ ce instituie o procedură detaliată referitoare la acordul de funcţionare.

„Apreciem că, în cazul de faţă, Camera Deputaţilor a realizat o modificare de ordin cantitativ care, prin ea însăşi, este de natură să determine încălcarea principiului bicameralismului, deoarece aceasta este însoţită de modificări de concepţie a reglementării. (…) Prin conţinutul său normativ, Legea pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă conţine o serie de dispoziţii neclare, de natură a genera confuzii în aplicare, cu implicaţii directe asupra modului de exercitare a libertăţii economice, consacrate de art. 45 din Constituţie”, mai susţine preşedintele Iohannis.

Şeful statului explică faptul că „norma privind instituirea unei competenţe legate a organului care a eliberat autorizaţia de funcţionare şi posibilitatea suspendării activităţii comerciantului de către primar, iar nu obligaţia dispunerii suspendării, la propunerea organului constatator, este neclară şi din perspectiva tipului de competenţă a autorităţii locale reglementată de lege într-o astfel de situaţie”.

Citește mai mult AICI

Autor

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și:

Media PNL