Skip to content
Societate

SONDAJ Cifre de ultim moment: 70% dintre români sunt de acord cu implicarea României în apărarea altui stat NATO dacă acesta ar fi atacat

politicscam.ro

Think-tank-ul STRATEGIC Thinking Group – Grupul de Gândire Strategică (www.strategicthinking.ro) a inițiat un proiect de cercetare comparativă prin aplicarea a două sondaje de opinie în Statele Unite ale Americii, respectiv în România. Scopul proiectului a fost de a măsura opiniile populației din cele două țări cu privire la susținerea de care s-ar bucura implicarea celor două state și a forțelor lor militare în sprijinirea altor state NATO în ipoteza în care acestea ar fi atacate. Cele două sondaje de opinie au fost realizate de The Bullfinch Group (www.thebullfinchgroup.com) în Statele Unite ale Americii, respectiv de INSCOP Research (www.inscop.ro) în România.

Remus Ștefureac, președinte STRATEGIC Thinking Group / Grupul de Gândire Strategică: ”Datele comparative arată un sprijin puternic al americanilor și al românilor pentru implicarea SUA, respectiv a României în apărarea altui stat membru NATO în cazul în care acesta ar fi atacat. Mai mult, sondajul arată un sprijin solid al populației Statelor Unite ale Americii pentru trimiterea de trupe americane în România și Polonia pentru a descuraja amenințările recente ale Rusiei. Dincolo de mesajele ferme de sprijin ale autorităților americane pentru securitatea României, dincolo de acțiunile concrete care au însoțit rapid aceste mesaje (trupe americane și tehnică trimise deja în România), faptul că populația Statelor Unite ale Americii sprijină puternic politicile și măsurile susținere a statelor membre NATO afectate de amenințările Rusiei, conferă încredere într-o perioadă critică în care sentimentul de securitate în regiune este grav afectat. De asemenea, este remarcabilă atitudinea foarte clară a populației României care susține masiv punerea în aplicare a articolului 5 din tratatul NATO – un atac armat împotriva unuia sau mai multor membri NATO va fi considerat un atac împotriva tuturor membrilor. Concluzia pe care o putem trage este că agresiunea teribilă a Rusiei a provocat atât un front comun al liderilor statelor lumii democratice, cât și, poate cel mai important, o mobilizare formidabilă a populațiilor lumii libere”.

Brett Loyd, sociolog, Președinte și CEO al The Bullfinch Group: „Datele culese în Statele Unite arată faptul că în societatea americană nu există o opoziție semnificativă față de apărarea de către SUA a țărilor NATO sau față de trimiterea de trupe americane în țări aliate precum România sau Polonia pentru a descuraja amenințările Rusiei. Dimpotrivă, sprijinul populației este foarte ridicat, chiar și în condițiile în care în mod tradițional, politica externă este un teren necunoscut pentru mulți americani, fapt ce explică și ponderea nehotărâților”.

Rezultatele sondajului din Statele Unite ale Americii

Doar 15% dintre americani se opun implicării SUA în apărarea altui stat NATO dacă acesta ar fi atacat. Luând în considerare că, ”potrivit tratatului NATO, un atac armat împotriva unuia sau mai multor membri NATO din Europa sau America de Nord va fi considerat un atac împotriva tuturor membrilor”, 57% dintre respondenți sunt de părere că, în calitate de stat membru NATO, SUA ar trebui să se implice în apărarea altui stat membru NATO dacă acesta este atacat. 15% sunt de părere că SUA nu ar trebui să se implice, iar 28% din totalul eșantionului sunt nehotărâți.

Doar 27% dintre americani se opun trimiterii de trupe amerincane în România și Polonia pentru a ajuta la descurajarea amenințărilor RusieiÎntrebați dacă sunt de acord sau împotriva trimiterii de trupe americane în țări aliate NATO precum România sau Polonia pentru ajuta la descurajarea amenințările recente ale Rusiei, 57% dintre respondenți se declară de acord, 27% sunt împotrivă și 16% sunt nehotărâți.

Rezultatele sondajului din România

70% dintre români sunt de acord cu implicarea României în apărarea altui stat NATO dacă acesta ar fi atacat. Luând în considerare că, ”potrivit tratatului NATO, un atac armat împotriva unuia sau mai multor membri NATO din Europa sau America de Nord va fi considerat un atac împotriva tuturor membrilor”, 70% dintre români sunt de părere că, în calitate de stat membru NATO, România ar trebui să se implice în apărarea altui stat membru NATO dacă acesta este atacat. 25% sunt de părere că România nu ar trebui să se implice, iar 5% din totalul eșantionului nu știu sau nu răspund.
Întrebați dacă sunt de acord sau împotriva trimiterii militarilor români în țări aliate NATO pentru ajuta la descurajarea amenințările recente ale Rusiei, 60% dintre respondenți se declară de acord, 36% sunt împotrivă și 3,9% nu știu sau nu răspund.

Metodologie

Sondajul de opinie național din Statele Unite ale Americii a fost  realizat de The Bullfinch Group (www.thebullfinchgroup.com)  în parteneriat cu INSCOP Research (www.inscop.ro), în cadrul unui proiect de cercetare susținut de think-tank-ul STRATEGIC Thinking Group / Grupul de Gândire strategică (www.strategicthinking.ro)
Datele au fost culese în perioada 19-23 februarie 2022 prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1044 de votanți înregistrați.
Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%.

Sondajul de opinie național din România a fost realizat de INSCOP Research (www.inscop.ro) în parteneriat cu Verifield  în cadrul unui proiect de cercetare susținut de STRATEGIC Thinking Group (www.strategicthinking.ro)
Datele au fost culese în perioada 21-25 februarie 2022.
Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1050 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.
Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%.

—–
STRATEGIC THINKING GROUP – Grupul de Gândire Strategică (www.strategicthinking.ro) este un think tank avangardist care își propune să furnizeze o platformă civică activă dedicată încurajării reflecției și a gândirii strategice prin analize, studii și cercetări de profunzime. STRATEGIC THINKING GROUP sprijină dezbaterile publice bazate pe utilizarea riguroasă de date științifice și evaluări structurate în vederea elaborării de contribuții de substanță pentru dezvoltare și progres în domenii relevante din sectorul public și privat.

The Bullfinch Group este o companie de cercetare non-partizană cu sediul în Washington DC, specializată în furnizarea de cercetări sociologice independente și orientare strategică.

INSCOP Research este una dintre cele mai active și mai respectate instituții de cercetare a opiniei publice din România, o companie cu standarde etice riguroase, apreciată pentru calitatea și imparțialitatea produselor sale. Studiile realizate de INSCOP Research sunt citate în mii de articole în presa românească și internațională, în rapoarte oficiale naționale și internaționale, în evaluări de specialitate ale unor think-tank-uri românești și internaționale prestigioase sau în publicații academice. INSCOP Research – Romania şi The Bullfinch Group au încheiat un parteneriat de colaborare prin intermediul căruia își oferă sprijin reciproc în efectuarea de studii sociologice în România, în alte țări din regiune și în Statele Unite ale Americii. Cele două companii colaborează pentru dezvoltarea unui set de metodologii inovative dezvoltate în SUA care pot fi aplicate pe piața românească și regională.

Comparative opinion polls conducted in the United States and Romania

Most Americans support sending US troops to Romania and Poland to help deter Russian threats

Most Romanians consider that, in the event of an attack, Romania should help to defend another NATO member state

The think tank STRATEGIC Thinking Group (www.strategicthinking.ro) initiated a comparative research project consisting of two opinion polls conducted in the United States and Romania. The project’s goal was to measure the public opinion regarding the involvement of the two countries and their military forces in supporting other NATO states in the event of an attack. The two opinion polls were conducted by The Bullfinch Group (www.thebullfinchgroup.com) in the United States and by INSCOP Research (www.inscop.ro) in Romania.

The graphical presentation of the data can be downloaded in Romanian at: https://www.strategicthinking.ro/wp-content/uploads/2022/02/28.02.22-RO-SONDAJ-comparativ-SUA-Romania.pdf
The graphical presentation of the data can be downloaded in English at: https://www.strategicthinking.ro/wp-content/uploads/2022/02/28.02.22-EN-Comparative-survey-USA-Romania.pdf

Remus Ștefureac, President of STRATEGIC Thinking Group: „The comparative data shows strong support of the Americans and the Romanians for the involvement of their country in defense of another NATO member state in case of an attack. Moreover, the poll reveals that the US population strongly supports sending American troops to Romania and Poland to deter recent threats from Russia. Beyond the US authorities’ strong messages of support for the security of Romania and the concrete actions that quickly followed them (American troops and equipment already deployed in Romania), the fact that the American public strongly agrees with the measures for supporting NATO member states in the face of Russia’s threats and aggressive attacks gives confidence in a critical period when the sense of security in the region is severely affected. It is also noteworthy the clear and massive support of Romanians for implementing Article 5 of the NATO Treaty – an armed attack on one or more NATO members shall be considered an attack on all members. The conclusion we can draw is that Russia’s terrible aggression seems to have provoked both the solidarity of the leaders of the democratic world and, most important, a formidable mobilization of the peoples of the free world.”

Brett Loyd, President, and CEO of The Bullfinch Group: ”The Data collected in the United States shows no significant opposition of the population to the US defense of NATO countries or to the sending of American troops to allied countries such as Romania or Poland to deter Russian threats. On the contrary, the support of the American people is very high, even considering that traditionally, foreign policy is unknown territory for many Americans, which explains the slightly higher share of the ”unsure” answers.”

Survey findings in the US:
Only 15% of Americans oppose US involvement in defending another NATO state if attacked.
Considering that ”according to the NATO treaty, an armed attack against one or more of the NATO members in Europe or North America shall be considered an attack against all of them,” 57% of respondents believe that, as a NATO member state, the US should get involved in defending another NATO member state if it is attacked. 15% believe that the US should not get involved, and 28% of the total sample are undecided.
Ask if they agree with sending US troops to NATO allies such as Romania or Poland to help deter Russia’s recent threats, 57% of respondents are in favor, 27% are against, and 16% are undecided.

Survey findings in Romania:
70% of the Romanians agree that Romania should be involved in defending another NATO member country if it is attacked
Considering that, ”according to the NATO treaty, an armed attack against one or more of the NATO members in Europe or North America shall be considered an attack against them all,” 70% think that, as a NATO member state, Romania should be involved in defending another NATO member country if it is attacked. 25% think Romania should not be involved, and 5% don’t know or don’t answer.
Asked if they agreed or disagreed with sending the Romanian army to NATO allies to help deter threats from Russia, 60% agree, 36% are against such an idea and 3,9% don’t know or don’t answer.

Methodology
The national opinion poll in the United States was conducted by The Bullfinch Group (www.thebullfinchgroup.com) in partnership with INSCOP Research (www.inscop.ro), as part of a research project initiated by the think tank STRATEGIC Thinking Group / Strategic Thinking Group (www.strategicthinking.ro ).
The data was collected between February 19-23, 2022 through telephone interviews, the volume of the sample being 1044 registered voters.
The maximum permissible data error is ± 3%.

The Romanian national opinion poll was conducted by INSCOP Research (www.inscop.ro) in partnership with Verifield, as part of a research project initiated by STRATEGIC Thinking Group (www.strategicthinking.ro)
The data were collected between February 21-25, 2022, using CATI method (telephone interviews).
The volume of the sample was 1050 people, representative for the population of Romania, aged 18 and over.
The maximum permissible data error is ± 3%.

—–
STRATEGIC THINKING GROUP (www.strategicthinking.ro) is an avant-garde think tank that aims to provide an active civic platform dedicated to encouraging reflection and strategic thinking through in-depth analyzes studies and research. STRATEGIC THINKING GROUP supports public debates based on the rigorous use of scientific data and structured assessments to make solid contributions for development and progress in relevant fields in the public and private sectors.

The Bullfinch Group is a non-partisan polling company located in Washington DC, specialized in independent sociological research and strategic orientation.

INSCOP Research is one of the most active and respected polling companies in Romania, a company that has rigorous ethical standards, recognized for the quality and impartiality of its products. INSCOP Research’s studies are quoted in thousands of articles in Romania and worldwide, in national and international official reports, in prestigious Romanian and international think-tanks reports, or in academic journals. INSCOP Research – Romania and The Bullfinch Group concluded a collaborative partnership in conducting sociological studies in Romania and other countries in the region and the United States of America. The two companies collaborate to develop a set of innovative methodologies.

1 comentariu la “SONDAJ Cifre de ultim moment: 70% dintre români sunt de acord cu implicarea României în apărarea altui stat NATO dacă acesta ar fi atacat

  1. astia vor sa ne bage intr-un razboi care nu e al nostru.
    una e sa ajuti populatia refugiata si sa indemni/faci demersuri la pace si alta e sa inarmezi o parte si sa intretii razboiul.
    iohanus, ciuca si toata sleahta politica va fi responsabil de genocid.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *