Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate primește finanțare suplimentară de la Guvern

CNAS

Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, suplimentarea limitei de credite bugetare şi de angajament aprobate, pentru luna septembrie 2023, pentru bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, astfel încât să fie asigurată continuitatea în acordarea serviciilor medicale şi a medicamentelor, precum şi decontarea acestora în termenele legale de plată, inclusiv a celor rămase nedecontate […]