Skip to content
Politică

Teodorovici anunță un nou proiect de buget cu un deficit mai mare cu 1.3 miliarde lei

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a publicat vineri seara, în jurul orei 22:00, un nou proiect de buget cu un deficit bugetar cu 1,3 miliarde de lei mai mare decât în varianta iniţială, cea publicată la 31 ianuarie.

„Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 164.543,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 258.735,1 milioane lei credite de angajament şi în sumă de 200.700,2 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 36.156,8 milioane lei”, scrie în proiectul de buget publicat vineri seara, 8 februarie pe site-ul Finanţelor.

În schimb, în proiectul publicat joi 31 ianuarie, veniturile erau în sumă de 164.727,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 254.115,1 milioane lei credite de angajament şi în sumă de 199.584,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 34.856,8 milioane lei.

Astfel, deficitul a fost majorat cu 1,3 miliarde de lei, veniturile reduse cu 184,5 milioane de lei, iar cheltuielile au fost crescute cu 4,62 miliarde de lei cele pe credite de angajament şi cu 1,1155 miliarde de lei acelea pe credite bugetare.

În schimb, la prezentarea în sinteză, reprezentanţii MFP susţin că deficitul rămâne de 26,118 miliarde de lei, respectiv 2,55% din PIB, în condiţiile în care rămâne acelaşi PIB estimat de 1.022,47 de miliarde lei.

Mai exact, noile venituri bugetare sunt estimate la 342,675 miliarde de lei, respectiv 33,51% raportat la PIB, faţă de 341,51 miliarde lei anterior, respectiv 33,4% din PIB, reprezentând o creştere de 1,165 miliarde lei. Noile cheltuieli sunt estimate la 368,793 miliarde de lei, respectiv 36,07% din PIB, faţă de 367,628 miliarde de lei, respectiv 35,95% din PIB, astfel că reprezintă o creştere de 1,165 miliarde de lei.

În şedinţa de vineri 8 februarie, Guvernul a adoptat bugetul pentru 2019 cu care se va duce în Parlament, respectiv forma afişată aseară pe site-ul Finanţelor.

În plus, din taxa pe valoarea adăugată se alocă, prin noul proiect de buget, 14,7431 miliarde de lei sume defalcate pentru bugetele locale, cu 1,3496 miliarde de lei mai mult decât valoarea anunţată anterior. Din această sumă, în prezent, 938,6 milioane lei au fost alocaţi pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, faţă de 499,8 milioane lei anterior, iar 1,6652 miliarde de lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, în creştere de la 1,64 miliarde de lei.

În plus, 600 de milioane de lei din aceasta sunt destinaţi finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, sumă repartizată pe judeţe astfel: 30% din sumă se repartizează în funcţie de lungimea drumurilor şi 70% din sumă se repartizează invers proporţional cu capacitatea financiară a judeţelor, iar repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale se face, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor. Anterior, această sumă era de 300 de milioane de lei, din care 50% era repartizată în mod egal tuturor judeţelor, 15% din sumă direct proporţional cu lungimea drumurilor, 35% din sumă invers proporţional cu capacitatea financiară a judeţelor.

Mai mult, 11,36 de miliarde de lei au fost alocaţi doar pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, mult mai mult decât înainte. Anterior, erau alocaţi 10,775 miliarde de lei pentru; echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinaţie turistică; pentru municipiul Sibiu, pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Summit-ului şefilor de stat sau de guvern, cu ocazia exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene; pentru acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

În schimb, a fost menţinută la 178,6 milioane lei suma pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular şi cel confesional, acreditate.

„În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, partea I, a prezentei legi, următoarele cote: a) 15% la bugetul local al judeţului; b) 60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 17,5% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor. Suma corespunzătoare cotei de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, se repartizează în mod egal judeţelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean”, arată noul proiect de buget, publicat vineri seara.

Anterior aceste repartizări erau, corespunzător cu ordinea de mai sus, de: 15% la bugetul local al judeţului; 60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 5% pentru constituirea unui fond la dispoziţia consiliului judeţean; 20% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

„În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului judeţean se repartizează integral în anul 2019 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărârea consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, la o poziţie de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinaţiile prevăzute. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ”, menţionează noul proiect de buget.

Din suma corespunzătoare cotei de 17,5%, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5% din Legea nr.273/2006, încasată anterior publicării prezentei legi, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în completarea veniturilor proprii, proporţional cu necesarul stabilit pe total judeţ, pentru asigurarea unui buget de funcţionare, astfel: a) 450 lei/ locuitor/an pentru judeţe, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/judeţ; b) nu mai puţin de 12 milioane lei/an/municipiu; c) nu mai puţin de 6 milioane lei/an/oraş; d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puţin de 2 milioane lei/an/comună.

În schimb, anterior era menţionat că, suma corespunzătoare cotei de 20%, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5% din Legea nr.273/2006, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, pentru asigurarea unui buget de funcţionare, astfel: a) 400 lei/locuitor/an pentru judeţe, dar nu mai mult de 250 milioane lei/an/judeţ; b) 1.200 lei/locuitor/an pentru municipii, dar nu mai puţin de 20 milioane lei/an/municipiu; c) 1.200 lei/locuitor/an pentru oraşe, dar nu mai puţin de 6 milioane lei/an/oraş; d) 1.200 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puţin de 2 milioane lei/an/comună.

De asemenea, potrivit proiectului pe care Executivul îl propune Parlamentului, pentru municipiul Bucureşti, din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019 la bugetul de stat, la nivelul municipiului Bucureşti, inclusiv cel încasat anterior publicării Legii bugetului de stat pentru 2019, se repartizează, începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial, prin decizie a directorului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, cote şi sume, pentru asigurarea unui buget de funcţionare după cum urmează: a) 49% pentru bugetul local al municipiul Bucureşti, faţă de 1.450 lei /locuitor/an anterior; b) 1.250 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti în completarea veniturilor proprii ale acestora, faţă de 1.350 lei/locuitor/an anterior.

„Sumele rămase după asigurarea bugetului de funcţionare se repartizează sectoarelor municipiului Bucureşti proporţional cu impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019, la nivelul fiecărui sector, prin decizie a directorului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti. În execuţie, în vederea aplicării prevederilor alin.(3) şi (4), suma încasată se alocă bugetelor locale ale municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului Bucureşti, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, proporţional cu totalul sumelor stabilite, după o metodologie aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, mai arată noul proiect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *