Skip to content
Societate

Titularizare 2019. Peste 30.000 de profesori susțin miercuri examenul de titularizare

Hotnews
Titularizare 2019. Peste 30.000 de profesori s-au înscris la examenul de titularizare 2019, concurând la examenul care are loc miercuri pentru cele 4.319 posturi pe o perioadă nedeterminată, scoase la concurs de Ministerul Educației, scrie hotnews.ro.

Titularizare 2019. Concursul începe la ora 10.00 și va dura 4 ore. Însă, accesul candidaţilor în sălile de examen se va face în intervalul 8.00-9.00. Lucrările cadrelor didactice şi ale proaspeţilor absolvenţi de facultate vor fi trimise, în aceeași zi, la Centrele de Evaluare din țară. Primele rezultate la titularizare 2019 vor fi afișate în data de 23 iulie, iar contestațiile vor fi depuse în zilele de 23 şi 24 iulie 2019. Soluţionarea acestora va avea loc în perioada 25-29 iulie, urmând ca rezultatele finale la titularizare 2019 să fie publicate în ziua de 30 iulie.

Calendar Titularizare 2019

17 iulie 2019– Proba scrisă

23 iulie 2019 – Comunicarea rezultatelor

23-24 iulie 2019 – Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

24-29 iulie 2019 – Rezolvarea contestațiilor

30 iulie 2019 – Rezultate finale la titularizare 2019

Titularizare 2019. Pentru titularizarea pe post cadrele didactice trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte). Cei care obțin mai puțin de nota 7 vor putea concura pentru unul dintre posturile pe perioadă limitată. Conform prevederilor OMEN nr. 3886/11. 04. 2019, articolul 90, alineatul (5),„candidatul fără statut de titular în învățământul preuniversitar care participă la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019, și nu obține cel puțin nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul acestui concurs nu poate fi încadrat, în anul școlar 2019-2020, pe un post didactic/catedră a cărui/cărei ocupare se realizează în baza disciplinei la care candidatul nu a obținut nota 5 (cinci).” În funcție de județ și de posturile scoase la concurs, candidații vor da examen la una din cele 151 de discipline.

Titularizare 2019. Modele de subiecte la titularizare și baremele pot si consultate pe site-ul subiecte.edu.ro. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *