Skip to content
Politică

Trei dintr-o lovitură: funcţionari publici, luaţi în vizor de ANI. Află de ce sunt acuzaţi

Trei dintr-o lovitură: diverşi funcţionari publici au fost luaţi în vizor de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI). Află de ce fapte sunt acuzaţi aceştia.

Într-un comunicat trimis, miercuri, PSnews.ro, ANI anunţă că i-a găsit pe doi dintre ei în incompatibilitate, iar pe al treilea în conflict de interese administrativ, astfel:

 

1. URS IOAN-FLORIN, director executiv în cadrul A.P.I.A-Centrul județean Maramureș CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În calitate de director executiv s-a implicat  în procesul de aprobare a cererilor de finanþare depuse de cãtre S.C. POMICOLA S.A., societate comercialã care are ca activitate principalã „pomicultura și cultura altor plante fructifere” și la care persoana evaluatã deține acțiuni.

Persoana evaluatã a încãlcat astfel dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, dispozițiile art. 11, alin. (1), lit. a) și art. 12, alin. (2) din Ordonanța de Urgențã nr. 66/2011 și dispozițiile art. 13 din Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

2. GEORGESCU BOGDAN-CRISTIAN, polițist local în cadrul Poliției Locale a Sectorului 5, București INCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 mai 2013 – 19 octombrie 2015, întrucât a exercitat simultan funcțiile de polițist local în cadrul Poliției Locale a Sectorului 5 și director executiv în cadrul Direcției de Pazã Bunuri și Prelucrare Date din cadrul Poliției Locale Sector 5.

Persoana evaluatã a încãlcat astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

3. BARBU ANASTASE, consilier juridic în cadrul Primãriei Orașului Cãzãnești, județul Ialomița INCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 07 octombrie 2013 – 31 decembrie 2015, întrucât a deținut simultan cu funcția publicã de consilier juridic în cadrul Primãriei Orașului Cãzãnești și calitatea de mediator autorizat în cadrul „BARBU C. ANASTASE CABINET MEDIATOR”.

Persoana evaluatã a încãlcat astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat si de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au  depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

  •        art. 70 din Legea nr. 161/2003,potrivit cãruia„Prin conflict de interese se înþelege situaþia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit Constituþiei ºi altor acte normative”;
  •        art. 11, alin. (1), lit. a) din Ordonanþa de Urgenþã nr. 66/2011,potrivit cãruia„Nu au dreptul sã fie implicaþi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanþare […] urmãtoarele persoane: a) cele care deþin […] acþiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanþi […]”;
  •        art. 12, alin. (2) din Ordonanþa de Urgenþã nr. 66/2011,potrivit cãruia„(2) În situaþia în care, în cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane descoperã sau constatã o legãturã de natura celor menþionate la art. 10 ºi 11, acestea sunt obligate sã o semnaleze ºi sã înceteze de îndatã sã participe la procedura de verificare, evaluare sau aprobare”.
  •        art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003,potrivit cãruia „Funcþionarii publici nu pot deþine alte funcþii ºi nu pot desfãºura alte activitãþi, remunerate sau neremunerate […] în cadrul autoritãþilor sau instituþiilor publice”.
  •        art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003,potrivit cãruia Funcționarii publici […]  pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legãturã directã sau indirectã cu atribuțiile exercitate ca funcționar public […], potrivit fișei postului”.
  •        art. 13 din Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei,potrivit cãruia„Conflictul de interese în materie adminstrativã „se naște dintr-o situație în care oficialul are un interes privat care influențeazã sau este de naturã a influența exercitarea cu imparțialitate și obiectivitate a îndatoririlor  sale publice. […] Pentru existența conflictului de interese în materie administrativã este suficient ca interesul privat sã fie de naturã a influența exercitarea cu imparțialitate și obiectivitate a funcției publice; acest rezultat nu trebuie neapãrat sã se producã. […] Dacã în cazul conflictului de interese de tip potențial […] în cazul conflictului de interese de tip actual oficialul trebuie sã se abținã de la luarea oricãror decizii. Conflictul de interese consumat apare în cazul în care oficialul nu s-a abținut de la luarea unei decizii în ipoteza unui conflict de interese actual și implicã latura sancționatorie a reglementãrii”;„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *