Skip to content
Societate

Un senator UDMR cere derogare pentru uciderea a peste 500 de urşi

Facebook

Senatorul UDMR de Covasna, Fejér László-Ödon, solicită reprezentanţilor Ministerului Mediului să acorde derogare pentru „recoltarea preventivă” a 520 de urşi, arătând că aceste animale, care s-au înmulţit foarte mult, pun în pericol vieţile oamenilor şi provoacă numeroase pagube materiale, informează Agerpres.

Într-o interpelare adresată ministrului Mediului, Fejér László-Ödon menţionează că proiectul Ordinului pentru aprobarea nivelului de intervenţie şi prevenţie în cazul speciilor de urs şi lup prevede derogări pentru recoltarea unui număr mic de animale şi nu detaliază măsura prevenţiei.

Astfel, proiectul de ordin prevede la art. 2 alin (1) ca numărul maxim de derogări aprobate de autoritate până în primăvara anului viitor să fie de 140 de exemplare de urşi bruni şi 90 de exemplare de lupi.

Invocând Legea 407, care prevede că nivelul prevenţiei se aprobă până cel târziu pe data de 15 mai a fiecărui an, senatorul UDMR concluzionează că este inacceptabilă comasarea cotei de intervenţie şi cu cea de prevenţie într-un singur ordin şi cere emiterea de ordine distincte pentru cele două acţiuni.

„Domnule ministru, cerem emiterea unui nou ordin pentru un nivel maxim de prevenţie, stabilită până la nivelul sporului natural, care se repartizează pe judeţe şi gestionări de pe fondurilor cinegetice. Printr-un simplu calcul, conform unor studii, în România există un număr de 6.500 de exemplare de urşi, care este mult peste nivelul optim, iar din acest motiv este necesar să acordaţi derogări la prevenţie pentru sporul natural de 8% , adică pentru 520 de exemplare”, a spus senatorul UDMR.

Fejér László-Ödon a solicitat, de asemenea, despăgubirea oamenilor atacaţi şi păgubiţi de urşi, respectiv alocarea sumelor necesare la următoarea rectificare bugetară.

1 comentariu la “Un senator UDMR cere derogare pentru uciderea a peste 500 de urşi

 1. Oameni buni!
  La dezbaterea publica de pe site ul ministerului am depur urmatoarele propuneri, care le sustinem si acum:
  Asociatia Proprietarilor de Terenuri din Zona Zetea
  Zetea 272, jud Harghita CUI 26153601
  nr 6/30.04.2020
  PROPUNERI la Proiect pus pe dezbatera publica pe 29.04.2020
  Proiectul Ordinului pentru aprobarea nivelului de intervenție și prevenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, nu este altceva decăt un amestec de elemente fără nici un fel de logică și legătură cu situația reală.
  Toată această construcție, este pentru a mima faptul că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (M.M.A.P.) și-ar fi îndeplinit obligația legală prevăzută în Legea 407/2006 cu ultimile modificări, privitor la aprobarea nivelurilor de prevenție pentru aceste specii, păna la 15 mai iar neîndeplinirea acestei obligații este infracțiune potrivit aceleiași legi.
  După cum este știut M.M.A.P. a cerut potivit circularei Nr.2017/10.04.2020, prin Agențiile de Protecția Mediului (A.P.M. ) din județele țării, situația evaluării efectivelor la speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, de la fiecare gestionar de fonduri cinegetice, defalcată pe fiecare fond cinegetic în parte.
  Datele (efective reale, efective optime), colectate de la fiecare gestionar în parte, pe fonduri cinegetice și specii (urs și lup în situația dată), permit în funcție de sporurile naturale anuale acceptate, calcularea corectă și responsabilă a nivelului de interventiei si a prevenției IN MOD SEPARAT, (pe fiecare fond cinegetic în parte, pentru urs și lup).
  Scopul acestor nivele de interventie si de prevenție (cotă de extracție mai clar), este acela de a asigura echilibrul speciilor respective pe fiecare fond cinegetic în parte având în vedere și habitatul natural, cu consecința preîntâmpinării eventuale daune/pagube, atacuri .
  Din acest punct devedere, realizarea acestor nivele de interventie si de prevenție, de către gestionar, pentru fiecare fond cinegetic în parte, ar conduce la minimalizarea riscurilor daunelor/pagubelor, atacurilor, etc.
  Această abordare a aprobării nivelului de interventie si de prevenție defalcat pe gestionari și fonduri cinegetice este singura variantă de a responsabiliza gestionarii de fonduri cinegetice în condițiile unor daune/pagube, atacuri, ca urmare a nerealizării acelor cote.
  Este foarte posibil ca, în anumite situații concrete, determinate chiar și de comportamente deviante ale unor exemplare din speciile (urs, lup), să fie necesară intervenția rapidă, peste cota de prevenție (atunci când cotele de interventie si de prevenție s-au realizat integral).
  Acesta este un alt aspect, care ca dimensiune nu poate fi previzionat, el vizănd evenimente eventuale, viitoare. Abia aici se pune problema unui nivel de intervenție (urs și lup), prezentat ca cifre la nivel de total țară, pe fiecare specie (urs, lup), dar rămase la dispoziția M.M.A.P. Alocarea concretă, individuală, a acestora de către M.M.A.P urmănd a fi făcută în baza acelui dosar întocmit de către autoritățile competente justificănd pe deplin dauna/paguba sau atacul.
  Succinta prezentare de mai sus demonstrează diferența fundamentală între cele două noțiuni: nivel de prevenție și nivel de intervenție, inclusiv în ce privește faptul că primul poate fi calculat concret pe fonduri cinegetice (pe baza datelor deja centralizate din teritoriu) pe cănd al doilea nu pote fi anticipat vizând eventuale evenimente viitoare necunoscute la momentul de față.
  În plus, nivelul de prevenție, calculat așa cum s-a arătat, nu poate fi influiențat de analize ale unor dosare, cu atât mai mult în timpul derulării sezonului. Asemenea analize vizează exclusiv alocarea punctuală de nivel de intervenție din valoarea aflată la dispoziția M.M.A.P.
  Proiectul de Ordin criticat contravine tuturor aspectelor legale susmenționate, cumulând prevenția cu interveția, atăt din punct de vedere al metodologie de aprobare a nivelului concret al acesteia pe gestionar și fond de vînătoare, prin solicitarea de dosare justificative în ambele situații, dar și prin prezentarea unor cifre cumulate pentru ambele situații și nedefalcate pe fonduri cinegetice în cazul prevenției.
  Toate aceste aspecte demonstrează fără echivoc faptul că la acest moment M.M.A.P. nu face alteva decăt jocuri deșănțate ale unor așa-ziși protecționiști, beneficiari de tot fel de fonduri, pe tot felul de proiecte fantasmagorice, mulți dintre aceștia aflați chiar în incompatibilitate. Simpla analiză a unor calcule corecte ale nivelurilor de prevenție cumulate doar pe fondurile cinegetice la care avem acces la date, ne conduce la sume ce depășesc valorile stipulate în proiectul de Ordin în discuție. Și asta pentru fiecare din cele două specii (urs și lup).
  Solicităm
  1. Emiterea de Ordine distincte pentru cele două acțiuni : prevenție și intervenție.
  2. În cadrul Ordinului privitor la prevenție, defalcarea (aprobarea) pe fiecare fond cinegetic a nivelurilor de intervenție, conform calculelor având al bază datele colectate prin APM-uri, fără alte cerințe suplimentare și analize de dosare, cu respectarea termenului legal de 15 mai.
  3. În cadrul Ordinului privitor la intervenție, alocarea la nivelul întregii țari a unor cifre totale, pe fiecare din speciile urs, lup, acestea rămânând la dispoziția M.M.A.P., urmînd ca repartizarea puncuală pe fonduri cinegetice să fie făcută concret, ulterior, urmare a pagulelor/daunelor, atacurilor semnalate și demonstrate de documentele dosarului întocmit.
  Rugăm ca prezenta notă să o considerați ca fiind punctul nostru de vedere la Proiectul de Ordin supus dezbaterii publice.
  Vă mai informăm că în condițiile în care autoritatea va refuza o abordare cinstită și nu partizană altor interese, în emiterea acestor Ordine, urmează a sesiza organele abilitate fără a mai face alte demersuri.
  Vă atenționăm și cu privire la posibilitatea atragerii responsabilității funcționarilor din cadrul autorități,i privitor la eventualele pagube/daune atacuri urmare a nesocutirii aspectelor prezentate.
  Atasam prezentelor propuneri, un document care prezinta detaliat situatia actuala grava din Romania si fotografii elocvente cu privire la cresterea pagubelor cauzate de urs oamenilor si proprietatilor acestora din cauza cresterii numerice de netagaduit ale populatiilor de ursi si lupi, coroborat cu lipsa de actiune a Ministerului Mediului.
  Zetea la 30.04.2020 Semneaza dr Ing Benke Iosif
  CI: HR322788, CUI 1550802264368 adresa 535600 Odorheiu Secuiesc, str Eltetokut nr 16, Jud Harghita, tel 0723330738

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *