Reporter: ANPC are un nou preşedinte, de care până acum consuma­torii s-au declarat foarte mulţumiţi. Care au fost primele acţiuni/ măsuri luate de ANPC sub nouă conducere?

Paul Anghel: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi-a format, în ultimii ani, o imagine a sa în conştiinţa publică. Acest lucru a fost posibil în primul rând printr-o permanentă comunicare cu consumatorii, dar şi cu celelalte instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale abilitate, fie cu supravegherea modului de res­pectare a legislaţiei privind protecţia consumatorilor, fie cu acordarea asistenţei de specialitate organismelor consumatorilor sau chiar, în mod direct, consumatorilor.

Imaginea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor reprezintă modul în care publicul o percepe pe baza a ceea ce face şi ceea ce spune despre activitatea pe care o desfăşoară.

În acest sens, noul preşedinte al ANPC, Horia-Miron Constantinescu, care provine pentru prima dată în istoria recentă a Autorităţii din rândul comisarilor, cu siguranţă nu îi va dezamăgi pe consumatori, ci, din contră, va dispune ample acţiuni de control pentru verificarea şi monitorizarea permanentă a pieţei produselor alimentare şi nealimentare, dar şi a serviciilor.

Din momentul în care a fost numit preşedinte ANPC, Horia-Miron Constantinescu şi-a schiţat o serie de obiective, printre care uniformizarea actului de control şi elaborarea unei strategii privind controlul pieţei, care va fi pusă cât de curând în aplicare, transpusă la nivel naţional şi unitar. De asemenea, va participa la ultima etapă a comandamentului Litoral 2019.

Reporter: Care sunt măsurile ce urmează să fie luate de instituţie?

Paul Anghel: De la 1 septembrie 2019, ANPC a introdus cazierul contravenţional pentru evitarea încălcărilor repetate. Această măsură se înscrie în abordarea de control unitară la nivel naţional şi în politica de toleranţă zero a ANPC faţă de încălcările legislaţiei de către comercianţi, în special în privinţa celor repetate. Nu mai vrem să ignorăm „perseverenţa” unor comercianţi în a produce iar şi iar aceleaşi neplăceri consumatorilor şi suntem gata să le arătăm acestora că şi Autoritatea este gata să persevereze şi să performeze în a le opri orice încercare de încălcare a legii.

În acelaşi timp, vom continua seria controalelor pentru verificarea respectării dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi pentru apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor. Având în vedere că se aproprie începerea noului an şcolar, vor fi demarate acţiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea rechizitelor şi uniformelor şcolare, la derularea programelor guvernamentale pentru elevi.

De asemenea, avem în vedere, pentru perioada vacanţei de iarnă, organizarea Comandamentului de iarnă.

Reporter: În interviul pe care domnul Horia Constantinescu l-a acordat ziarului BURSA după numirea sa la ANPC, domnia sa ne-a transmis că Sorin Manţu va fi detaşat comisar pe lângă ANPC. S-a întâmplat acest lucru?

Paul Anghel: Domnul Sorin Manţu va fi detaşat pe lângă ANPC, în vederea elaborării unei strategii care va fi pusă cât de curând în aplicare. Mă bazez pe informaţiile culese de dânsul într-o activitate mai vastă decât a mea în acest domeniu şi doresc să îl încurajez şi să îl asigur că doresc că activitatea acestuia va fi transpusă la nivel naţional şi unitar. Şi acest lucru se poate realiza prin aducerea dânsului într-un post de unde să poată coordona aceas­tă activitate.

Reporter: Veţi face demersuri pentru majorarea salariilor comisarilor?

Paul Anghel: Există un echilibru natural între ceea ce oferi şi ceea ce primeşti. Suntem pentru alinierea nivelului salarial pe aceeaşi treaptă, în cadrul aceleiaşi familii a instituţiilor cu atribuţii de control. Am fost, suntem, dar mai ales vom fi garanţii res­pectării drepturilor consumatorilor români şi suntem siguri că activitatea colegilor mei comisari va fi recunos­cută şi recompensată în consecinţă.

Reporter: În ce stadiu se află proiectul de modificare a statutului ANPC?

Paul Anghel: Acest proiect a trecut de Camera Deputaţilor, Senatul fiind cameră decizională.

Reporter: Mulţumesc!