Skip to content
Politică

UPDATE Victorie pentru Ponta și Șova: ACHITAȚI în dosarul Turceni-Rovinari

gandul.info

UPDATE 16:35

Iată minuta ICCJ, unde putem vedea că Ponta și Șova au fost achitați în temeiul literelor b) și c) – respectiv „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege” și „nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea”:

„3407/1/2015 – 1. a). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe inculpatul Ciurel Laurenţiu-Dan (……) pentru infracţiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (Titlul I, Subtitlul I.1 din rechizitoriu – încheierea celor trei acte adi?ionale la contractul de asisten?ă juridică nr. 10319/21.03.2007 dintre S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. ?i S.C.A. „?ova ?i Asocia?ii”). b). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 C.pen. (Titlul I, Subtitlul I.2 din rechizitoriu – încheierea contractului de asisten?ă juridică nr. 165/14.02.2008 dintre S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. ?i S.C.A. „?ova ?i Asocia?ii”). c). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 C.pen. (Titlul I, Subtitlul I.2 din rechizitoriu – încheierea tranzac?iei dintre S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. ?i Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A.). 2. a). În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. (1969) raportat la art. 2481 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.pen. (1969), art. 76 alin. 2 C.pen. (1969) ?i art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul Cristea Dumitru (…..) la 4 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu contra intereselor publice (Titlul II, Subtitlul II.2 din rechizitoriu – încheierea actului adi?ional nr. 1/01.11.2007 dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. ?i S.C.A. „?ova ?i Asocia?ii”). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. (1969), interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c C.pen. (1969) pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 C.pen. (1969), interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c C.pen. (1969) pe durata executării pedepsei închisorii. b). În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. (1969) raportat la art. 2481 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.pen. (1969), art. 76 alin. 2 C.pen. (1969) ?i art. 5 C.pen., condamnă pe acela?i inculpat la 4 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu contra intereselor publice (Titlul II, Subtitlul II.3 din rechizitoriu – încheierea contractului de asisten?ă juridică nr. 80/13.02.2008 dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. ?i S.C.A. „?ova ?i Asocia?ii”). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. (1969), interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c C.pen. (1969) pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 C.pen. (1969), interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c C.pen. (1969) pe durata executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 865 alin. 1 C.pen. (1969) raportat la art. 85 alin. 1 C.pen. (1969), anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 4 închisoare aplicată inculpatului prin sentin?a penală nr. 274/01.10.2013 a Tribunalului Gorj – Sec?ia penală, astfel cum a rămas definitivă prin decizia penală nr. 237/24.02.2015 a Cur?ii de Apel Craiova – Sec?ia penală şi pentru cauze cu minori. În temeiul art. 33 lit. a C.pen. (1969), art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. (1969) ?i art. 36 alin. 1 C.pen. (1969), contope?te pedepsele stabilite în prezenta cauză ?i pedeapsa de 4 ani închisoare, aplicată prin sentin?a penală nr. 274/01.10.2013 a Tribunalului Gorj – Sec?ia penală, astfel cum a rămas definitivă prin decizia penală nr. 237/24.02.2015 a Cur?ii de Apel Craiova – Sec?ia penală şi pentru cauze cu minori, urmând ca inculpatul Cristea Dumitru să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. În temeiul art. 35 alin. 3 C.pen. (1969) ?i art. 36 alin. 1 C.pen. (1969), aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b ?i c C.pen. (1969) pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 C.pen. (1969), interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. (1969) pe durata executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 36 alin. 3 C.pen. (1969) ?i art. 88 alin. 1 C.pen. (1969), deduce din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului durata re?inerii din 18.11.2008 ?i a arestării preventive din 26.11.2008 până la 04.12.2008 inclusiv. c). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infrac?iunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. (1969) raportat la art. 2481 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) şi art. 5 C.pen. (Titlul II, Subtitlul II.1 din rechizitoriu – încheierea contractului de asisten?ă juridică nr. 504/23.07.2007 dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. ?i S.C.A. „?ova ?i Asocia?ii” ?i a actului adi?ional nr. 2/29.12.2007). d). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. (1969) raportat la art. 2481 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 5 C.pen. (Titlul II, Subtitlul II.2 din rechizitoriu – încheierea tranzac?iei dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. ?i S.C. Electrica S.A.). e). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 246 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 5 C.pen. (Titlul II, Subtitlul II.3 din rechizitoriu – încheierea tranzac?iei dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. ?i Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A.). 3. În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe inculpatul Graure Laurenţiu-Octavian (…..) pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 C.pen. ?i art. 309 C.pen. (Titlul II, Subtitlul II.2 din rechizitoriu – încheierea tranzac?iei dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. ?i S.C. Electrica S.A.). 4. În temeiul art. 386 alin. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatului ?ova Dan-Coman prin rechizitoriu (Titlurile III, IV, V) din infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 290 C.pen. (1969) raportat la art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) – 3 acte materiale, în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (11 acte materiale); din 16 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 290 C.pen. (1969), în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 290 alin. 1 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) – 16 acte materiale; din complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. (1969) raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969), în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969). a). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe inculpatul ?ova Dan-Coman (……) pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 C.pen. (Titlul I, Subtitlul I.2 din rechizitoriu – încheierea contractului de asisten?ă juridică nr. 165/14.02.2008 dintre S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. ?i S.C.A. „?ova ?i Asocia?ii”). b). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 C.pen. (Titlul II, Subtitlul II.2 din rechizitoriu – încheierea actului adi?ional nr. 1/01.11.2007 dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. ?i S.C.A. „?ova ?i Asocia?ii”). c). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 C.pen. (Titlul II, Subtitlul II.3 din rechizitoriu – încheierea contractului de asisten?ă juridică nr. 80/13.02.2008 dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. ?i S.C.A. „?ova ?i Asocia?ii”). d). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. – 11 acte materiale (Titlul III din rechizitoriu). e). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 290 alin. 1 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) – 16 acte materiale (Titlul IV din rechizitoriu). f). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I şi a II-a C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) (Titlul V din rechizitoriu). g). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 656/2002 (Titlul VI din rechizitoriu). 5. În temeiul art. 386 alin. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatului Ponta Victor-Viorel prin rechizitoriu (Titlul IV) din 16 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 290 C.pen. (1969), în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 290 alin. 1 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) – 16 acte materiale. a). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.pr.pen., achită pe inculpatul Ponta Victor-Viorel (…..) pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 290 alin. 1 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) – 16 acte materiale (Titlul IV din rechizitoriu). b). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 alin. 1 C.pen. (1969) (Titlul IV din rechizitoriu). c). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I şi a II-a C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. (1969) raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) (Titlul V din rechizitoriu). d). În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 656/2002 (Titlul VI din rechizitoriu). 6. În temeiul art. 397 ?i art. 25 C.pr.pen. raportat la art. 998-999 C.civ. anterior, admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. şi îl obligă pe inculpatul Cristea Dumitru la plata către aceasta a sumei de 2.384.418 lei reprezentând despăgubiri civile materiale. În temeiul art. 25 alin. 5 C.pr.pen., lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă cu privire la celelalte preten?ii formulate de partea civilă Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (faptele privind încheierea: contractului de asisten?ă juridică nr. 504/23.07.2007 dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. ?i S.C.A. „?ova ?i Asocia?ii” ?i a actului adi?ional nr. 2/29.12.2007; a tranzacţiei dintre S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. ?i S.C. Electrica S.A.; a celor trei acte adi?ionale la contractul de asisten?ă juridică nr. 10319/21.03.2007 dintre S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. ?i S.C.A. „?ova ?i Asocia?ii” şi a contractului de asisten?ă juridică nr. 165/14.02.2008 dintre S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. ?i S.C.A. „?ova ?i Asocia?ii”). În temeiul art. 25 alin. 5 C.pr.pen., lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Dispune restituirea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală către inculpatul ?ova Dan-Coman a sumei de 147.724,22 lei depusă de acesta, la data de 12.06.2015, în contul RO62TREZ421508609. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. ?i art. 397 alin. 5 C.pr.pen., men?ine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Ciurel Lauren?iu-Dan, instituită prin ordonan?a nr. 122/P/2012 din 15.09.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, Sec?ia de combatere a infrac?iunilor asimilate infrac?iunilor de corup?ie, până la concurenţa sumei de 2.737.054,21 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. ?i art. 397 alin. 5 C.pr.pen., men?ine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Cristea Dumitru, instituită prin ordonan?a nr. 122/P/2012 din 15.09.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, Sec?ia de combatere a infrac?iunilor asimilate infrac?iunilor de corup?ie, până la concurenţa sumei de 16.939.342,99 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. ?i art. 397 alin. 5 C.pr.pen., men?ine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Graure Lauren?iu-Octavian, instituită prin ordonan?a nr. 122/P/2012 din 15.09.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, Sec?ia de combatere a infrac?iunilor asimilate infrac?iunilor de corup?ie, până la concurenţa sumei de 12.931.936,62 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. ?i art. 397 alin. 5 C.pr.pen., men?ine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului ?ova Dan-Coman, instituită prin ordonan?a nr. 122/P/2012 din 15.09.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, Sec?ia de combatere a infrac?iunilor asimilate infrac?iunilor de corup?ie, până la concurenţa sumei de 3.582.734,53 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. ?i art. 397 alin. 4 C.pr.pen., men?ine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Ponta Victor-Viorel, instituită prin ordonan?a nr. 122/P/2012 din 13.07.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, Sec?ia de combatere a infrac?iunilor asimilate infrac?iunilor de corup?ie, până la concurenţa sumei de 51.321,80 lei. 7. În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen., obligă pe inculpatul Cristea Dumitru la plata sumei de 10.000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 5.000 lei în faza de urmărire penală. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuieli judiciare avansate de stat cu privire la inculpaţii Ciurel Lauren?iu-Dan, Graure Laurenţiu-Octavian, Şova Dan-Coman şi Ponta Victor-Viorel rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 274 alin. 1 teza finală C.pr.pen. ?i art. 275 alin. 6 C.pr.pen., onorariul apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpaţii Cristea Dumitru, Ciurel Laurenţiu-Dan, Graure Laurenţiu-Octavian, Şova Dan-Coman şi Ponta Victor-Viorel, în sumă de câte 750 lei (230 lei pentru camera preliminară şi 520 în cursul judecăţii), se plăteşte din fondul Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei pentru procuror ?i inculpa?i. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 mai 2018”.

—————————–

UPDATE 15:57

Dumitru Cristea, fost director al Complexului Energetic Turceni (CET) a fost condamnat la 4 ani de închisoare, informează Mediafax.

———————-

UPDATE 15:48

Și fostul senator PSD Dan Șova a fost achitat în speța Turceni-Rovinari.

—————————-

UPDATE 15:45

Fostul prim-ministru Victor Ponta a fost și el achitat în urmă cu puțin timp de către ICCJ pentru acuzațiile de fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani, informează Antena 3.

————————–

UPDATE 15:35

Laurențiu Ciurel – fost director al Complexului Energetic Turceni-Rovinari – a fost ACHITAT în urmă cu puțin timp de către ICCJ în dosarul instrumentat de către DNA, relatează Antena 3.

Revenim.

—————–

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să se pronunțe, după cinci săptămâni, în celebrul dosar Rovinari – Turceni.

Printre inculpați se numără și fostul prim-ministru Victor Ponta – primul șef al Guvernului post-decembrist trimis în judecată în timpul mandatului -, precum și fostul senator social-democrat Dan Șova. Aceștia sunt acuzați de fapte de corupţie, în legătură cu încheierea unor contracte de consultanţă, conform News.ro.

În 26 aprilie, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au amânat pentru a cincea oară pronunţarea în acest dosar, noul termen fiind stabilit pentru 10 mai.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *