Skip to content
Societate

Vasilcoiu (MMSS): S-a publicat Ordinul referitor la reducerea cu 50% a tarifelor la energie pentru locuitorii din Deltă şi localităţi din Apuseni

Facebook

Proiectul de Ordin privind reducerea cu 50% a tarifelor la energia termică, gaze naturale şi energia electrică pentru locuitorii din Deltă şi localităţi din Munţii Apuseni a fost publicat vineri pe site-ul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, a anunţat Cristian Vasilcoiu, secretar de stat în MMSS.

„A fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii Ordinul de ministru referitor la reducerea tarifului cu 50% la energia termică, gaze naturale si energia electrică pentru locuitorii din Delta Dunării şi unele localităţi din Munţii Apuseni, zone izolate”, a scris Vasilcoiu pe pagina sa de Facebook.

Proiectul de Ordin prevede că acordarea sumelor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% la energie electrică, gaze naturale şi energie termică se face pentru persoanele singure sau familiile cu domiciliul situat, după caz, în una dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, prevăzute în legislaţia în vigoare, sau în una dintre localităţile din Munţii Apuseni prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, dacă domiciliul este situat la adresa din actul de identitate sau, după caz unde persoanele singure sau familiile declară că au locuinţa principală.

Acordarea sumelor prevăzute este condiţionată de plata la termen de către clienţii casnici a facturilor scadente. Potrivit Agerpres, diferenţele de tarif pentru energia electrică/gazele naturale/energia termică, aferente contractului de furnizare încheiat se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, iar decontarea diferenţelor de tarif se va efectua de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

„Furnizorii şi/sau operatorii de distribuţie vor încasa de la clienţii casnici sumele reprezentând contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice, aplicând tarife reduse cu 50%. Nu beneficiază de reducerea cu 50% acei consumatori casnici care nu achită valoarea facturilor în intervalul de timp legal stabilit de furnizor”, se menţionează în proiect.

În cazul energiei termice furnizată în sistem centralizat tariful redus se aplică pe baza consumului mediu lunar de energie termică prevăzut în anexa nr.1 la Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, în funcţie de zona de temperatură prevăzută în anexa nr.2 la legea menţionată.

Decontarea diferenţelor de tarif se va face lunar, pe baza cererii de decontare a sumelor aferente diferenţei de tarif, transmisă în format electronic la Agenţie însoţită de următoarele documente: declaraţie pe propria răspundere a furnizorului că sumele solicitate sunt corecte; situaţia centralizată de plată, pe judeţe şi localităţi a cuantumului reducerii totale de tarif aplicate; fişier analitic csv cu beneficiarii reducerii de tarif ce stau la baza solicitării decontării.

„În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea diferenţei de tarif pentru două sau toate serviciile menţionate, situaţia centralizată de plată se întocmeşte separat pentru fiecare categorie de servicii. Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine în totalitate furnizorilor”, se precizează în proiectul de Ordin.

Persoanele singure şi familiile prevăzute în proiectul de Ordin pot beneficia cumulat de măsurile de protecţie socială prevăzute actele normative în vigoare, în următoarea ordine de aplicare: plafonarea preţului, diferenţa de tarif, ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie, schema de compensare.

Diferenţele de tarif pentru apa potabilă furnizată de reţeaua publică pentru familiile care locuiesc în una dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, prevăzute în anexa nr.1, cap. II – programul de măsuri şi acţiuni care se vor aplica în conformitate cu actele normative ce se vor aproba pentru sprijinirea dezvoltării economico sociale în teritoriul rezervaţiei biosferei „Delta Dunării”, punctul 19 din Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările ulterioare, se acordă numai pentru consumurile casnice menajere, în limita unor consumuri normate pe familie.

Consumurile normate pe familii se vor stabili de către consiliile locale, cu sprijinul unităţilor teritoriale din regiile autonome de profil, vor avea un caracter unitar şi nediscriminatoriu şi vor fi avizate de către organele de specialitate judeţene. Diferenţele de tarif se vor suporta de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea .
Diferenţa de tarif se va deconta din fondurile special constituite din bugetul Consiliului Judeţean Tulcea şi evidenţiate într-un cont special constituit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *