Document eliminat din actele necesare înscrierii dreptului de proprietate asupra construcțiilor noi

Sursa foto: Pixabay

Certificatul de atestare a stadiului realizării construcției, eliberat de primarul unității administrativ-teritoriale, ar urma să fie eliminat dintre documentele necesare pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor, conform unui proiect legislativ al actualei puteri. În locul certificatului va fi prezentată autorizația de construire.

Legislația în vigoare prevede acum că dreptul de proprietate asupra construcțiilor se poate înscrie în cartea funciară și pe stadii de execuție, în baza următoarelor documente: a) certificatul de atestare a stadiului realizării construcției, eliberat de primarul unității administrativ-teritoriale; b) procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției; c) documentația cadastrală.

Inițiatorii proiectului legislativ arată însă că solicitarea atestatului eliberat de primar constituie o situaţie ”cel puţin bizară şi necorelată cu dispoziţiile din alte acte normative”.

Astfel, arată inițiatorii, în timp ce sediul materiei pentru sistemul de control a calităţii construcţiilor se găseşte reglementat în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, iar articolele 17 şi 41 fac precizări care privesc atât documentaţia de execuţie, documentele cuprinse în cartea tehnică, cât şi procedura de recepţie, articolul 37 din Legea 7/1996 se referă la ”un certificat de atestare a edificării”, semnat de către primar după efectuarea recepţiei.

”Ori, potrivit Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, care este elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) şi adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2017, de recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente se ocupă o comisie de recepţie din componenţa căreia face parte în mod obligatoriu un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfîinţare”, subliniază autorii proiectului.

Citește mai mult AICI

Autor

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și: