Rezultate BAC 2024 Constanța. Notele obţinute de elevi la Bacalaureat în judeţul Constanța au fost publicate pe edu.ro

Sursă foto: Edupedu.ro

Rezultate BAC 2024 Constanța – edu.ro. Notele obţinute de elevii de clasa a 12-a din judeţul Constanța, la examenul de Bacalaureat au fost publicate astăzi pe site-ul Ministerului Educaţiei.

Rezultatele la Bacalaureat 2024 Constanţa a au fost publicate pe EDU.ro. Introduceţi codul de candidat AICI pentru a afla ce notă ai primit la examenul de Bacalaureat

Rezultate BAC 2024 Constanța. Notele obţinute la Bacalaureat 2024 de elevii din judeţul Constanța, înainte de contestații, vor fi publicate azi până în ora 14:00. Elevii absolvenţi ai clasei a 12-a trebuie să aibă la îndemână codul de candidat, cu ajutorul căruia vor afla ce notă au luat la Bacalaureat.

Elevii nemulţumiţi de notele la Bacalaureat 2024 pot depune contestaţie la centrele de examen sau prin mijloace electronice între orele 12:00 – 18:00. Pe bacalaureat.edu.ro şi www.observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a XII-a din judeţul Constanța: subiecte, barem şi rezultate BAC 2024. Ministerul Educației va publica luni, 8 iulie, rezultatele la Bacalaureat 2024, iar elevii își vor afla notele în baza unui cod unic. Elevii claselor a XII-a vor avea afișate notele la avizierele unităților de învățământ și pe site-ul Ministerului Educației.

Cum se depun contestațiile la BAC 2024 

Contestaţiile pot fi depuse/transmise în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei este finală şi poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Potrivit ordinului emis de Ministerul Educaţiei, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele iniţiale. Dacă se observă o diferenţă mai mare de un punct, se numeşte o nouă comisie de evaluare, iar nota oferită de această a doua comisie va fi şi cea finală. Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz.

Candidații care promovează examenul de bacalaureat 2024 pot continua studiile în învățământul superior, în țară sau în străinătate, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens. În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat. Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diploma de merit.

Bacalaureat 2024 – cum se calculează media

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să susțină toate probele scrise, la care trebuie să obțină cel puțin nota 5 și să obţină media 6, la probele scrise. Media generală de bacalaureat se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe. Atenție, însă! Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00. Candidatul care, la una din probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba respectivă.

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condiţiile menţionate mai sus, precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.

Calendarul examenului național de BAC 2024, sesiunea de vară

 • 3–7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 17–19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19–20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 19–21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25–27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00
 • 9–11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor
 • 12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Calendar BAC 2024, sesiunea de toamnă

 • 15 – 22 iulie 2024: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 8 – 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 12 august 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 13 – 14 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 19 august 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 20 august 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 21 august 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 22 august 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 26 august 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00)
 • 27 – 29 august 2024: Rezolvarea contestațiilor
 • 30 august 2024: Afișarea rezultatelor finale

Citește mai mult AICI

Autor

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și: