Încă 12 importanți aleși locali, declarați incompatibili de ANI

Prin intermediul unui comunicat de presă remis PSnews.ro, încă 12 aleși locali ai fost declarați incompatibili de către inspectorii de integritate.

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a 12 foști sau actuali aleși locali (doi primari, doi viceprimari, un consilier județean, un fost consilier județean, cinci  consilieri locali și un fost consilier local), ca urmare a exercitării simultane de funcții și calități, încălcând, astfel, mai multe articole ale Legii nr. 161/2003.

Lista nominală a celor 12 foști sau actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților:

ANTON MONICA ELENA Viceprimar al Orașului Piatra Neamț Jud. Neamț S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada27.06.2012  – 26.04.2013, întrucât, simultan cu funcția de viceprimar, a deținut atât calitatea de avocat în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură ”MONICA ANTON”, cât și pe cea de practician în insolvență în cadrul Cabinetului Individual de Insolvență ”ANTON ELENA MONICA”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.
VASILOIU GHEORGHE Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț Jud. Neamț S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier județean, întrucât, la data de 28 august 2008, societatea comercială în cadrul căreia a deținut funcția de administrator – membru în consiliul de administrație și în cadrul căreia deține calitatea de asociat, a încheiat cu Consiliul Județean Neamț un contract de asociere pe o perioadă de 5 ani, prin care a fost alocată suma de 108.00 Lei/lună până la data de 31 decembrie 2008 și suma de 90.000 Lei/lună începând cu data de 01 ianuarie 2009, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
STRUJAN IOAN Fost Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Botoșani(în perioada 28.02.2011 – 20.06.2012) Jud. Botoșani S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier județean, societatea comercială în cadrul căreia a deținut funcția de administrator a încheiat contracte de prestări servicii cu Consiliul Județean Botoșani și instituții din subordinea acestuia, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
STANCIU ALIN BĂNICĂ Primar al Comunei Izvoarele Jud. Giurgiu S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada 18 iunie 2008 – 10 noiembrie 2010, a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
VESA IOAN Primar al Comunei Brazii /fost Viceprimar (mandatul 2008 – 2012) Jud. Arad S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada 20 iunie 2008 – 25 martie 2014, a deținut, simultan cu funcția de viceprimar / primar, și calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul ”VESA IOAN” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
AVRAM SORIN Viceprimar al Comunei Leșu Jud. Bistrița-Năsăud S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2012 – 23 ianuarie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și fucția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
SĂNDULESCU GHEORGHE Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Stejaru Jud. Teleorman S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioda 20 iunie 2012 – 09 aprilie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și funcția deconsilier în aparatul de specialitate al primarului, în baza unui contract individual de muncă,încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
HORNEA ION Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Tîmna Jud. Mehedinți Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 22 iunie 2012, întrucât deține, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de expert local pentru problemele romilor în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tîmna,încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
GEORGESCU LEON-GABRIEL Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dobrești Jud. Argeș S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioda 19 iunie 2008 – 27 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de consilier personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dobrești, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
ALBAI PETRU Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Caransebeș (mandatul 2008 -2012) Jud. Caraș-Severin S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local,societatea comercială în cadrul căreia a deținut funcția de administrator a încheiat un contract de prestări servicii cu Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș (instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Mun. Caransebeș), încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
MĂRU COSTEL Consilier local în cadrul Consiliului Local Tănăsoaia Jud. Vrancea S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 octombrie 2012 – 01 iunie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
PETRICIOAIA PETRE IANCU Consilier local în cadrul Consiliului Local Roșiorii de Vede Jud. Teleorman S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 iunie  2012 – 28 februarie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de cenzor în cadrul unei societățicomerciale al cărei acționar este consiliul local, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ANTON MONICA ELENA nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi ale Legii nr. 161/2003:

  • art. 87, alin. (1), lit. d), și g), k), potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu: […] funcţia de […] administrator […] la societăţile comerciale […]; calitatea de comerciant persoană fizică; orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale”.
  • art. 88, alin. (1), lit. c) și d), potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local […]; funcţia de […] cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv […]”.
  • art. 90, alin. (1), potrivit căruia „Consilierii județeni care au funcţia de […] administrator, membru al consiliului de administrație […] la societăți comerciale cu capital privat […] nu pot încheia […] contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte […]”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Autor

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și: